Úřední deska
Úřední deska (stav ke dni 20.08.2018)

Záznamy z úřední desky před datem 26.6.2011 naleznete zde.

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Lišov podle § 26 zákona č. 500/2004 Sb. Úřední deska v listinné podobě je umístěna před budovou městského úřadu - Tř.5.května 139, Lišov.

Správce úřední desky - Chmelová Zdeňka

Hledat text:
Kategorie:
Dokumenty cizích subjektů
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
10.8.2018 25.8.2018 117 Dražební vyhláška- Hor.Slověnice
 • pdf [168 kB], (16x)
Chmelová Zdeňka 117/5013/18
6.8.2018 21.8.2018 115 Návrh opatření obecné povahy - zřízení ochranného pásma leteckého pozemního radiolokátoru Planá
 • pdf [1 MB], (17x)
 • pdf [1 MB], (12x)
Kateřina Maškova 115/4836/18
6.8.2018 21.8.2018 114 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/146, II/603 k.ú. Lhotice
 • pdf [199 kB], (29x)
Kateřina Maškova 114/4845/18
5.1.2018 31.12.2018 1 Informace FÚ k dani z nemovitostí rok 2018
 • pdf [205 kB], (220x)
Chmelová Zdeňka 1/0112/18
26.9.2017 nikdy 169 Výzva dle Katastrálního zákona
 • pdf [587 kB], (371x)
Chmelová Zdeňka 169/5109/17
23.12.2015 nikdy 173 Oznámení- vyžádání Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí CETIN
 • pdf [268 kB], (837x)
Chmelová Zdeňka 173/6209/15
Odbor hospodářské správy a investic
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
18.7.2018 19.7.2021 105 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov na r.2018 TJ SOKOL
 • pdf [283 kB], (24x)
Kateřina Maškova 105/4435/18
13.7.2018 30.7.2019 104 Zakázka: Obnova povrhu zpevněných ploch stávající komunikace v k.ú. Velechvín
 • pdf [666 kB], (42x)
Chmelová Zdeňka 104/4394/18
27.6.2018 27.6.2021 98 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na r. 2018 SDH LIŠOV
 • pdf [140 kB], (29x)
Chmelová Zdeňka 98/4041/18
27.6.2018 27.6.2021 96 Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace r. 2018 Spolek seniorů Lišovska
 • pdf [135 kB], (38x)
Chmelová Zdeňka 96/3951/18
27.6.2018 27.6.2021 97 Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace r. 2018 Škola TAEKWON-DO
 • pdf [136 kB], (32x)
Chmelová Zdeňka 97/3958/18
27.6.2018 1.10.2018 95 Záměr města PRODAT pozemky v k.ú. Dolní Slověnice
 • pdf [113 kB], (40x)
Chmelová Zdeňka 96/2961/18
11.5.2018 11.5.2021 73 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu na rok 2018 SK LIšov
 • pdf [142 kB], (67x)
Chmelová Zdeňka 73/3064/18
3.4.2018 3.4.2021 53 Veřejnoprávní smlouva SK LIŠOV
 • pdf [141 kB], (31x)
Chmelová Zdeňka 53/0488/18
13.12.2017 28.12.2020 212 Veřejnoprávní smlouva-Dodatek č.1 o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov na rok 2017
 • pdf [134 kB], (226x)
Chmelová Zdeňka 212/6919/17
23.11.2017 nikdy 202/17 záměr města pronajmout majetek města Lišov bezbariérový prostor o celkové výměře 35 m2 v DPS
 • pdf [892 kB], (251x)
Romana Brtnová 202/6249/17
13.10.2017 28.10.2020 173 Veřejnoprávní smlouva-LEDAX Č.Budějovice
 • pdf [195 kB], (286x)
Chmelová Zdeňka 173/2017
9.6.2017 nikdy 95 PRONAJMOUT majetek města Lišov-nebytové prostory v k.ú. Hůrky
 • pdf [100 kB], (470x)
Chmelová Zdeňka 95/3103/17
30.5.2017 29.8.2020 84/17 Veřejnoprávní smlouva SDH Lišov

Veřejnoprávní smlouva SDH Lišov

 • pdf [863 kB], (338x)
Romana Brtnová 84/2796/17
23.5.2017 23.5.2020 82 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov - TJ SOKOL Lišov
 • pdf [133 kB], (399x)
Chmelová Zdeňka 82/2730/17
17.5.2017 17.6.2020 79 Veřejnoprávní smlouva - Spolek seniorů Lišovska
 • pdf [134 kB], (412x)
Chmelová Zdeňka 79/2601/17
12.5.2017 12.5.2020 77 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov- Škola Taekwon-Do ITF NOMO
 • pdf [135 kB], (398x)
Chmelová Zdeňka 77/2473/17
12.5.2017 12.5.2020 76 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov - SK Lišov
 • pdf [143 kB], (414x)
Chmelová Zdeňka 76/2443/17
30.3.2017 30.3.2020 47 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lišov - SDH Vlkovice
 • pdf [207 kB], (438x)
Chmelová Zdeňka 47/0433/17
29.12.2016 29.12.2019 211 Veřejnoprávní smlouva-LEDAX, o.p. Č.Budějovice
 • pdf [368 kB], (488x)
Chmelová Zdeňka 211/6676/16
22.12.2016 22.12.2019 207 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov pro SDH Velechvín +Dodatek č. 1
 • pdf [500 kB], (492x)
Chmelová Zdeňka 207/4698/16
4.7.2016 4.7.2019 122 Veřejnoprávní smlouva+Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov
 • pdf [480 kB], (656x)
Chmelová Zdeňka 122/2968/16
22.4.2016 22.4.2019 79 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov- Škola Taekwon-Do ITF NOMO
 • pdf [243 kB], (693x)
Chmelová Zdeňka 79/2087/16
21.4.2016 21.4.2019 76 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov - TJ Sokol Lišov
 • pdf [250 kB], (681x)
Chmelová Zdeňka 76/1966/16
21.4.2016 21.4.2019 75 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov - SK Lišov
 • pdf [243 kB], (658x)
Chmelová Zdeňka 75/1978/16
21.4.2016 21.4.2019 74 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov - SDH Lišov
 • pdf [246 kB], (675x)
Chmelová Zdeňka 74/2035/16
20.1.2016 20.1.2019 13 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na r. 2016 LEDAX o.p.s.
 • pdf [297 kB], (764x)
Chmelová Zdeňka 13/6168/15
27.10.2015 27.10.2018 144/15 Veřejnoprávní smlouva - Ledax, o.p.s

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na částečné pokrytí nákladů spojených s činností pečovatelské služby ve IV. čtvrtletí roku 2015 z rozpočtu města Lišov.

 • pdf [978 kB], (833x)
Romana Brtnová 144/5082/15
Odbor vnitřních věcí
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
17.8.2018 1.9.2018 126 VV Opatření-stanovení přechodné úpravy provozu akce " Lišovské slavnosti 2018 "
 • pdf [128 kB], (2x)
Chmelová Zdeňka 126/5129/18
9.2.2016 nikdy 21 OZNÁMENÍ o uložení zásilky, výzvy pro osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny
 • pdf [75 kB], (944x)
Chmelová Zdeňka 21/0459/16
Rozpočet města
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
2.7.2018 2.7.2019 102/18 Závěrečný účet za rok 2017 SO Lišovsko
 • pdf [2 MB], (30x)
 • pdf [2 MB], (31x)
 • pdf [2 MB], (28x)
 • pdf [2 MB], (28x)
Romana Brtnová 102/4147/18
2.7.2018 2.7.2019 103/18 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 - SO Lišovsko
 • pdf [2 MB], (30x)
Romana Brtnová 103/4148/18
28.6.2018 28.6.2019 100 Schválený Závěrečný účet města Lišov za rok 2017
 • pdf [739 kB], (36x)
 • pdf [755 kB], (29x)
 • pdf [465 kB], (28x)
 • pdf [78 kB], (30x)
 • pdf [71 kB], (29x)
 • pdf [1 MB], (29x)
 • pdf [810 kB], (28x)
 • pdf [624 kB], (29x)
 • pdf [3 MB], (29x)
 • pdf [1 MB], (29x)
 • pdf [620 kB], (31x)
 • pdf [4 MB], (29x)
Chmelová Zdeňka 100/3629/18
16.4.2018 31.12.2018 58 Svazek obcí Lišovsko - rozpočtové opatření
 • pdf [36 kB], (83x)
 • pdf [41 kB], (63x)
 • pdf [42 kB], (49x)
 • pdf [89 kB], (21x)
 • pdf [51 kB], (6x)
Chmelová Zdeňka 58/2533/18
4.4.2018 nikdy 51 Schválený střednědobý rozpočtový výhled Města Lišov na roky 2019-2020
 • pdf [428 kB], (92x)
Chmelová Zdeňka 51/1672/18
3.4.2018 31.12.2019 50 Rozpočtová změna č,ZM1/2018
 • pdf [66 kB], (98x)
 • pdf [59 kB], (29x)
Chmelová Zdeňka 50/2018
6.2.2018 nikdy 25 Rozpočtové změny RM č.1/2018
 • pdf [32 kB], (178x)
 • pdf [40 kB], (103x)
 • pdf [71 kB], (66x)
 • pdf [32 kB], (13x)
Chmelová Zdeňka 25/2018
31.1.2018 31.1.2019 17 Výroční zpráva města Lišov za rok 2017
 • pdf [45 kB], (171x)
Chmelová Zdeňka 17/0727/18
17.1.2018 nikdy 9 SOL - Rozpočtové opatření č. 9/2017
 • pdf [58 kB], (199x)
Chmelová Zdeňka 9/0424/18
9.1.2018 9.1.2019 4 Svazek obcí Lišovsko- schválený rozpočet r.2018
 • pdf [95 kB], (189x)
Chmelová Zdeňka 4/0217/18
12.12.2017 31.12.2018 211 Schválení ROZPOČET města Lišov na rok 2018
 • pdf [563 kB], (255x)
 • pdf [447 kB], (207x)
Chmelová Zdeňka 211/6393/17
28.4.2017 31.12.2019 72 Rozpočtový výhled Svazku obcí Lišovsko na r.2016-2019
 • pdf [38 kB], (405x)
Chmelová Zdeňka 72/2323/17
Usnesení, pozvánky a další dokumenty města
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
8.8.2018 23.8.2018 116 Výpis Usnesení ze zápisu č. 116/2018 ze schůze Rady města Lišov konané dne 1.8.2018
 • pdf [204 kB], (22x)
Chmelová Zdeňka 116/4977/18
23.3.2015 nikdy 39 Veřejnoprávní smlouvy - PŘESTUPKOVÁ AGENDA

Veřejnoprávní smlouvy-Přestupková agenda

 • pdf [255 kB], (1104x)
Chmelová Zdeňka 39/1548/15
Volby
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
17.8.2018 6.10.2018 122 VOLBY-Registrace kandidátních listin volebních stran pro volby do zastupitelstva města Lišov volební obvod č.1
 • pdf [67 kB], (2x)
 • pdf [64 kB], (3x)
 • pdf [63 kB], (3x)
 • pdf [60 kB], (2x)
 • pdf [64 kB], (3x)
Chmelová Zdeňka 122/4700/18
17.8.2018 6.10.2018 121 VOLBY-Registrace kandidátních listin volebních stran pro volby do zastupitelstva obce Štěpánovice
 • pdf [60 kB], (3x)
 • pdf [62 kB], (1x)
 • pdf [63 kB], (1x)
 • pdf [57 kB], (1x)
Chmelová Zdeňka 121/4769/18
17.8.2018 6.10.2018 120 VOLBY-Registrace kandidátních listin volebních stran pro volby do zastupitelstva obce Zvíkov
 • pdf [61 kB], (0x)
 • pdf [62 kB], (0x)
 • pdf [63 kB], (0x)
Chmelová Zdeňka 120/4674/18
17.8.2018 6.10.2018 119 VOLBY- Registrace kandidátních listin pro volby do zastupitelstva obce Libín
 • pdf [55 kB], (2x)
 • pdf [64 kB], (1x)
 • pdf [54 kB], (1x)
 • pdf [55 kB], (0x)
 • pdf [52 kB], (0x)
Chmelová Zdeňka 119/4964/18
17.8.2018 6.10.2018 118 VOLBY- Registrace kandidátní listiny volební strany Sdružení nezávislých kandidátů "HVOZDEC-BOZÍZOV" pro volby do zastupitelstva obce Hvozdec
 • pdf [62 kB], (1x)
Chmelová Zdeňka 118/4959/18
17.8.2018 6.10.2018 123 VOLBY-Registrace kandidátních listin volebních stran pro volby do zastupitelstva města Lišov-volební obvod č.2
 • pdf [66 kB], (2x)
 • pdf [63 kB], (2x)
 • pdf [63 kB], (2x)
 • pdf [62 kB], (2x)
 • pdf [63 kB], (2x)
Chmelová Zdeňka 123/4699/18
16.8.2018 6.10.2018 125 VOLBY Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstev obcí
 • pdf [43 kB], (7x)
Chmelová Zdeňka 125/5136/18
16.8.2018 13.10.2018 124 VOLBY Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Senáru Parlamentu ČR
 • pdf [50 kB], (4x)
Chmelová Zdeňka 124/5135/18
3.8.2018 7.10.2018 112 VOLBY- stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
 • pdf [38 kB], (23x)
Chmelová Zdeňka 112/4836/18
28.6.2018 7.10.2018 99 VOLBY-volební obvody a počet členů do ZM
 • pdf [63 kB], (59x)
Chmelová Zdeňka 99/4015/18
26.6.2018 7.10.2018 94 VOLBY do zastupitelstev obcí konané dne 5. a 6. října 2018, potřebný počet podpisů na petici
 • pdf [49 kB], (43x)
Chmelová Zdeňka 94/4017/18
26.6.2018 7.10.2018 93 VOLBY zveřejnění seznamu obcí
 • pdf [37 kB], (46x)
Chmelová Zdeňka 93/4016/18
RSS
Úřední deska 1.6.0 powered by Petr Houba
Hledání
Dej Tip
Banner
Czechpoint
Banner
Úřední deska
Banner
Ztráty a nálezy
Banner