Úřední deska (stav ke dni 02.07.2020)

Záznamy z úřední desky před datem 26.6.2011 naleznete zde.

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Lišov podle § 26 zákona č. 500/2004 Sb. Úřední deska v listinné podobě je umístěna před budovou městského úřadu - Tř.5.května 139, Lišov.

Správce úřední desky - Chmelová Zdeňka

Hledat text:
Kategorie:
Dokumenty cizích subjektů
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
24.6.2020 9.8.2020 92 Veřejná vyhláška Zrušení ÚP Lišov
 • pdf [2 MB], (173x)
Chmelová Zdeňka 92/3665/20
24.6.2020 9.7.2020 91 SPÚ - Zahájení aktualizace BPEJ k.ú. Lišov
 • pdf [144 kB], (21x)
Chmelová Zdeňka 91/3656/20
24.6.2020 9.7.2020 90 Veřejná vyhláška: Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci Dolní Slověnice
 • pdf [251 kB], (14x)
Chmelová Zdeňka 90/3653/20
24.6.2020 9.7.2020 89 Veřejná vyhláška: Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci U Hřiště
 • pdf [284 kB], (14x)
Chmelová Zdeňka 89/3651/20
5.6.2020 14.7.2020 83 Veřejná vyhláška: Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání 7. návrhu aktualizace zásad územního rozvoje Jč kraje
 • pdf [393 kB], (59x)
Chmelová Zdeňka 83/3240/20
15.5.2020 16.5.2021 75 Závěrečný účet za rok 2019 - Svazek obcí Lišovsko
 • pdf [9 MB], (62x)
Romana Brtnová 75/2834/20
15.5.2020 16.5.2021 74 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 - Svazek obcí Lišovsko
 • pdf [4 MB], (57x)
Romana Brtnová 74/2833/20
6.5.2020 nikdy 67 POKYN k postupu při konání sňatečných obřadů
 • pdf [520 kB], (62x)
Chmelová Zdeňka 67/2696/20
16.4.2020 31.12.2020 57/20 SOL - Rozpočtová opatření - 1-2020
 • pdf [243 kB], (81x)
Romana Brtnová 57/2358/20
8.4.2020 31.12.2022 54 Ministerstvo zemědělství: Opatření- změna a doplnění lesního zákonu
 • pdf [858 kB], (71x)
Chmelová Zdeňka 54/2178/20
7.4.2020 nikdy 53 Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádná opatření
 • pdf [400 kB], (102x)
Chmelová Zdeňka 53/2020
7.4.2020 nikdy 52 Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření
 • pdf [424 kB], (79x)
Chmelová Zdeňka 52/2020
21.1.2020 31.12.2020 9/20 SOL - Rozpočet na r. 2020
 • pdf [186 kB], (154x)
Chmelová Zdeňka 9/0511/20
15.1.2020 31.12.2020 6/20 FÚ JČ Informace k dani z nemovitých věcí r. 2020
 • pdf [215 kB], (159x)
Chmelová Zdeňka 6/0330/20
10.12.2019 31.12.2022 191 Veřejná vyhláška- MZe opatření obecné povahy-změna při vývoji kalamitního poškození lesních porostů
 • pdf [253 kB], (89x)
Chmelová Zdeňka 191/7418/19
12.9.2019 31.12.2022 137 MZe- Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy- zalesňování
 • pdf [3 MB], (245x)
 • pdf [3 MB], (202x)
 • pdf [295 kB], (198x)
Chmelová Zdeňka 137/5177/19
6.3.2019 nikdy 41 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Výzva- seznam
 • pdf [486 kB], (402x)
Chmelová Zdeňka 41/1315/19
23.12.2015 nikdy 173 Oznámení- vyžádání Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí CETIN
 • pdf [268 kB], (1318x)
Chmelová Zdeňka 173/6209/15
Odbor hospodářské správy a investic
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
30.6.2020 15.7.2020 99 Záměr města PROPACHTOVAT pozemky v k.ú. Horní Slověnice
 • pdf [359 kB], (5x)
Chmelová Zdeňka 99/3365/20
25.6.2020 30.9.2020 93 Záměr města DAROVAT nemovitost-část pozemku k.ú. Lišov
 • pdf [90 kB], (24x)
Chmelová Zdeňka 93/0866/20
23.6.2020 30.9.2020 88 Záměr PRODAT nemovitou věc-pozemek, orná půda v k.ú. Hůrky u Lišova
 • pdf [201 kB], (17x)
Chmelová Zdeňka 88/1870/20
23.6.2020 30.9.2020 87 Záměr PRODAT nemovitou věc-pozemek zahradu v k.ú. Kolný
 • pdf [244 kB], (16x)
Chmelová Zdeňka 87/1736/20
5.6.2020 nikdy 80 OZNÁMENÍ o zveřejnění dokumentů k finančnímu hospodaření
 • pdf [93 kB], (33x)
Chmelová Zdeňka 80/1478/18
30.1.2020 30.1.2023 16 LEDAX o.p.s. Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2020
 • pdf [495 kB], (123x)
Chmelová Zdeňka 16/0335/20
20.12.2019 20.12.2022 201/19 Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace SK Lišov
 • pdf [1 MB], (149x)
Romana Brtnová 201/7699/19
15.7.2019 nikdy 114 Záměr města PRONAJMOUT část prostorů sloužících k podnikání v 1.NP budovy č.p.773 v k.ú. Lišov
 • pdf [184 kB], (309x)
Chmelová Zdeňka 114/4250/19
8.7.2019 8.7.2022 113 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Lišov pro ZŠ MŠ Lišov
 • pdf [510 kB], (242x)
Chmelová Zdeňka 113/2019
16.5.2019 16.5.2022 92 SDH LIŠOV - Smlouva o poskytnutí dotace r. 2019
 • pdf [484 kB], (274x)
Chmelová Zdeňka 92/3011/19
16.5.2019 16.5.2022 91 Římskokatolická farnost= Smlouva o poskytnutí dotace na r.2019
 • pdf [476 kB], (276x)
Chmelová Zdeňka 91/2905/19
15.5.2019 15.5.2022 90 Škola TAEKWONDO - Smlouva o poskytnutí dotace na r.2019
 • pdf [479 kB], (325x)
Chmelová Zdeňka 90/2816/19
15.5.2019 15.5.2022 89 SK Lišov -Smlouva o poskytnutí dotace na r.2019
 • pdf [489 kB], (283x)
Chmelová Zdeňka 89/2798/19
6.5.2019 6.5.2022 83 SDH Velechvín-Smlouva o poskytnutí dotace na r.2019
 • pdf [476 kB], (287x)
Chmelová Zdeňka 83/2745/19
6.5.2019 6.5.2022 82 TJ SOKOL-Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2019
 • pdf [501 kB], (261x)
Chmelová Zdeňka 82/1744/19
6.5.2019 6.5.2022 81 Spolek seniorů-Smlouva o poskytnutí dotace na r.2019
 • pdf [476 kB], (273x)
Chmelová Zdeňka 81/2715/19
15.4.2019 nikdy 76 Oznámení o zveřejnění Střednědobého rozpočtového výhledu Města Lišov pro léta 2020-2022
 • pdf [35 kB], (290x)
Chmelová Zdeňka 76/995/19
26.10.2018 nikdy 161 Záměr města - pronájem majetku města - pohostinství v části budovy č.p.6 v k.ú. Horní Miletín
 • pdf [212 kB], (453x)
Kateřina Maškova 161/6495/18
12.10.2018 12.10.2021 158 Veřejnoprávní smlouva LEDAX o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lišov
 • pdf [189 kB], (407x)
Romana Brtnová 158/6179/18
18.7.2018 19.7.2021 105 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov na r.2018 TJ SOKOL
 • pdf [283 kB], (441x)
Kateřina Maškova 105/4435/18
27.6.2018 27.6.2021 98 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na r. 2018 SDH LIŠOV
 • pdf [140 kB], (412x)
Chmelová Zdeňka 98/4041/18
27.6.2018 27.6.2021 96 Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace r. 2018 Spolek seniorů Lišovska
 • pdf [135 kB], (417x)
Chmelová Zdeňka 96/3951/18
27.6.2018 27.6.2021 97 Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace r. 2018 Škola TAEKWON-DO
 • pdf [136 kB], (432x)
Chmelová Zdeňka 97/3958/18
11.5.2018 11.5.2021 73 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu na rok 2018 SK LIšov
 • pdf [142 kB], (486x)
Chmelová Zdeňka 73/3064/18
3.4.2018 3.4.2021 53 Veřejnoprávní smlouva SK LIŠOV
 • pdf [141 kB], (437x)
Chmelová Zdeňka 53/0488/18
13.12.2017 28.12.2020 212 Veřejnoprávní smlouva-Dodatek č.1 o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov na rok 2017
 • pdf [134 kB], (605x)
Chmelová Zdeňka 212/6919/17
23.11.2017 nikdy 202/17 záměr města pronajmout majetek města Lišov bezbariérový prostor o celkové výměře 35 m2 v DPS
 • pdf [892 kB], (642x)
Romana Brtnová 202/6249/17
13.10.2017 28.10.2020 173 Veřejnoprávní smlouva-LEDAX Č.Budějovice
 • pdf [195 kB], (709x)
Chmelová Zdeňka 173/2017
30.5.2017 29.8.2020 84/17 Veřejnoprávní smlouva SDH Lišov

Veřejnoprávní smlouva SDH Lišov

 • pdf [863 kB], (763x)
Romana Brtnová 84/2796/17
Odbor územního plánování, výstavby a živ.prostředí
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
1.7.2020 28.7.2020 100 VV Územní studie SOM.15.L/U ,,Miletínská"
 • pdf [103 kB], (6x)
 • pdf [614 kB], (6x)
 • pdf [670 kB], (5x)
 • pdf [837 kB], (8x)
 • pdf [349 kB], (5x)
 • pdf [713 kB], (6x)
 • pdf [243 kB], (5x)
Kateřina Maškova 100/3823/20
Odbor vnitřních věcí
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
26.6.2020 11.7.2020 95 VV - uložení zásilky
 • pdf [94 kB], (7x)
Kateřina Maškova 95/3743/20
9.2.2016 nikdy 21 OZNÁMENÍ o uložení zásilky, výzvy pro osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny
 • pdf [75 kB], (1404x)
Chmelová Zdeňka 21/0459/16
23.3.2015 nikdy 39 Veřejnoprávní smlouvy - PŘESTUPKOVÁ AGENDA

Veřejnoprávní smlouvy-Přestupková agenda

 • pdf [255 kB], (1530x)
Chmelová Zdeňka 39/1548/15
Rozpočet města
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
29.6.2020 30.6.2021 98 Schválený Závěrečný účet za rok 2019
 • pdf [3 MB], (0x)
 • pdf [2 MB], (0x)
 • pdf [1 MB], (0x)
 • pdf [1 MB], (0x)
 • pdf [2 MB], (0x)
 • pdf [1 MB], (0x)
 • pdf [919 kB], (1x)
 • pdf [1 MB], (0x)
Chmelová Zdeňka 98/3264/20
29.6.2020 31.12.2020 97 Rozpočtové změny ZM 2020
 • pdf [127 kB], (2x)
 • pdf [302 kB], (2x)
Chmelová Zdeňka 97/2020
29.6.2020 29.6.2023 96 Schválený Střednědobý výhled rozpočtu města Lišov na rok 2021-2023
 • pdf [855 kB], (2x)
Chmelová Zdeňka 96/1400/20
20.4.2020 31.12.2020 59 Rozpočtové změny RADY města rok 2020
 • pdf [144 kB], (71x)
 • pdf [142 kB], (43x)
 • pdf [218 kB], (0x)
Chmelová Zdeňka 59/2020
3.3.2020 3.3.2021 33 Výroční zpráva města Lišov za rok 2019
 • pdf [91 kB], (88x)
Chmelová Zdeňka 33/01538/20
6.1.2020 31.12.2020 1/20 Schválený Rozpočet města Lišov na rok 2020
 • pdf [2 MB], (167x)
 • pdf [2 MB], (97x)
Chmelová Zdeňka 1/7181/19
15.4.2019 15.4.2022 72 Sválený Střednědobý rozpočtový výhled Města Lišov na léta 2020-2022
 • pdf [385 kB], (259x)
Chmelová Zdeňka 72/995/19
9.1.2019 9.1.2021 4/2019 Základní a Mateřská škola Lišov: Plán nákladů a výnosů na r.2019 Střednědobý rozpočtový výhled na r. 2020-21
 • pdf [103 kB], (299x)
Chmelová Zdeňka 4/0100/19
4.4.2018 31.12.2020 51 Schválený střednědobý rozpočtový výhled Města Lišov na roky 2019-2020
 • pdf [428 kB], (452x)
Chmelová Zdeňka 51/1672/18
Usnesení, pozvánky a další dokumenty města
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
25.6.2020 10.7.2020 94 Výpis usnesení ze zápisu č. 51/2020 z mimořádné schůze Rady města Lišov konané dne 27.5.2020
 • doc [68 kB], (19x)
Chmelová Zdeňka 94/3702/20
RSS
Úřední deska 1.6.0 powered by Petr Houba
Hledání
Dej Tip
Banner
Czechpoint
Banner
Úřední deska
Banner
Ztráty a nálezy
Banner