Úřední deska (stav ke dni 23.03.2019)

Záznamy z úřední desky před datem 26.6.2011 naleznete zde.

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Lišov podle § 26 zákona č. 500/2004 Sb. Úřední deska v listinné podobě je umístěna před budovou městského úřadu - Tř.5.května 139, Lišov.

Správce úřední desky - Chmelová Zdeňka

Hledat text:
Kategorie:
Dokumenty cizích subjektů
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
6.3.2019 nikdy 41 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Výzva- seznam
 • pdf [486 kB], (43x)
Chmelová Zdeňka 41/1315/19
27.2.2019 31.5.2019 35 Český statistický´úřad - Výběrové šetření domácností-životní podmínky 2019 Chmelová Zdeňka 35/0690/19
18.2.2019 nikdy 28 Svazek obcí Lišovsko - Rozpočtové opatření č.1/2019
 • pdf [42 kB], (35x)
Chmelová Zdeňka 28/1092/19
7.1.2019 31.12.2019 3/2019 FÚ JČ - Informace k dani z nemovitých věcí na rok 2019
 • pdf [172 kB], (74x)
Chmelová Zdeňka 3/54/19
2.7.2018 2.7.2019 102/18 Závěrečný účet za rok 2017 SO Lišovsko
 • pdf [2 MB], (151x)
 • pdf [2 MB], (145x)
 • pdf [2 MB], (126x)
 • pdf [2 MB], (143x)
Romana Brtnová 102/4147/18
2.7.2018 2.7.2019 103/18 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 - SO Lišovsko
 • pdf [2 MB], (141x)
Romana Brtnová 103/4148/18
28.4.2017 31.12.2019 72 Rozpočtový výhled Svazku obcí Lišovsko na r.2016-2019
 • pdf [38 kB], (551x)
Chmelová Zdeňka 72/2323/17
23.12.2015 nikdy 173 Oznámení- vyžádání Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí CETIN
 • pdf [268 kB], (988x)
Chmelová Zdeňka 173/6209/15
Odbor hospodářské správy a investic
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
5.3.2019 8.4.2019 40 Zadávací podmínky: Vybavení odborných učeben ZŠ-stavební práce
 • pdf [509 kB], (22x)
 • docx [80 kB], (12x)
 • docx [79 kB], (12x)
 • docx [112 kB], (11x)
 • docx [80 kB], (12x)
 • xls [493 kB], (14x)
 • pdf [3 MB], (16x)
 • pdf [1 MB], (6x)
Chmelová Zdeňka 40/1489/19
18.12.2018 1.4.2019 196 Záměr města SMĚNIT pozemky v k.ú. Lišov
 • pdf [100 kB], (103x)
Chmelová Zdeňka 196/7520/18
18.12.2018 1.4.2019 195 Záměr města SMĚNIT pozemky-orná půda v k.ú. Hůrky
 • pdf [85 kB], (89x)
Chmelová Zdeňka 195/0233/18
18.12.2018 31.12.2019 194 Záměr města SMĚNIT pozemky v k.ú. Vlkovice a v k.ú. Lišov
 • pdf [108 kB], (81x)
Chmelová Zdeňka 194/7611/18
18.12.2018 1.4.2019 193 Záměr města PRODAT pozemky lesní v k.ú. Lhotice
 • pdf [88 kB], (87x)
Chmelová Zdeňka 193/6735/18
18.12.2018 1.4.2019 192 Záměr města PRODAT nemovité věci-lesní pozemky v k.ú. Lhotice u Č.B.
 • pdf [85 kB], (91x)
Chmelová Zdeňka 192/5286/18
26.10.2018 nikdy 161 Záměr města - pronájem majetku města - pohostinství v části budovy č.p.6 v k.ú. Horní Miletín
 • pdf [212 kB], (136x)
Kateřina Maškova 161/6495/18
12.10.2018 12.10.2021 158 Veřejnoprávní smlouva LEDAX o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lišov
 • pdf [189 kB], (99x)
Romana Brtnová 158/6179/18
25.9.2018 1.4.2019 145 Záměr-SMĚNIT pozemky v k.ú. Lišov Město-Manželé Mrkáčkovi
 • pdf [135 kB], (152x)
Chmelová Zdeňka 145/3862/18
18.7.2018 19.7.2021 105 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov na r.2018 TJ SOKOL
 • pdf [283 kB], (135x)
Kateřina Maškova 105/4435/18
27.6.2018 27.6.2021 98 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na r. 2018 SDH LIŠOV
 • pdf [140 kB], (142x)
Chmelová Zdeňka 98/4041/18
27.6.2018 27.6.2021 96 Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace r. 2018 Spolek seniorů Lišovska
 • pdf [135 kB], (143x)
Chmelová Zdeňka 96/3951/18
27.6.2018 27.6.2021 97 Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace r. 2018 Škola TAEKWON-DO
 • pdf [136 kB], (136x)
Chmelová Zdeňka 97/3958/18
11.5.2018 11.5.2021 73 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu na rok 2018 SK LIšov
 • pdf [142 kB], (181x)
Chmelová Zdeňka 73/3064/18
3.4.2018 3.4.2021 53 Veřejnoprávní smlouva SK LIŠOV
 • pdf [141 kB], (140x)
Chmelová Zdeňka 53/0488/18
13.12.2017 28.12.2020 212 Veřejnoprávní smlouva-Dodatek č.1 o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov na rok 2017
 • pdf [134 kB], (341x)
Chmelová Zdeňka 212/6919/17
23.11.2017 nikdy 202/17 záměr města pronajmout majetek města Lišov bezbariérový prostor o celkové výměře 35 m2 v DPS
 • pdf [892 kB], (355x)
Romana Brtnová 202/6249/17
13.10.2017 28.10.2020 173 Veřejnoprávní smlouva-LEDAX Č.Budějovice
 • pdf [195 kB], (397x)
Chmelová Zdeňka 173/2017
30.5.2017 29.8.2020 84/17 Veřejnoprávní smlouva SDH Lišov

Veřejnoprávní smlouva SDH Lišov

 • pdf [863 kB], (458x)
Romana Brtnová 84/2796/17
23.5.2017 23.5.2020 82 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov - TJ SOKOL Lišov
 • pdf [133 kB], (517x)
Chmelová Zdeňka 82/2730/17
17.5.2017 17.6.2020 79 Veřejnoprávní smlouva - Spolek seniorů Lišovska
 • pdf [134 kB], (525x)
Chmelová Zdeňka 79/2601/17
12.5.2017 12.5.2020 77 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov- Škola Taekwon-Do ITF NOMO
 • pdf [135 kB], (505x)
Chmelová Zdeňka 77/2473/17
12.5.2017 12.5.2020 76 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov - SK Lišov
 • pdf [143 kB], (525x)
Chmelová Zdeňka 76/2443/17
30.3.2017 30.3.2020 47 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lišov - SDH Vlkovice
 • pdf [207 kB], (552x)
Chmelová Zdeňka 47/0433/17
29.12.2016 29.12.2019 211 Veřejnoprávní smlouva-LEDAX, o.p. Č.Budějovice
 • pdf [368 kB], (602x)
Chmelová Zdeňka 211/6676/16
22.12.2016 22.12.2019 207 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov pro SDH Velechvín +Dodatek č. 1
 • pdf [500 kB], (614x)
Chmelová Zdeňka 207/4698/16
4.7.2016 4.7.2019 122 Veřejnoprávní smlouva+Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov
 • pdf [480 kB], (769x)
Chmelová Zdeňka 122/2968/16
22.4.2016 22.4.2019 79 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov- Škola Taekwon-Do ITF NOMO
 • pdf [243 kB], (818x)
Chmelová Zdeňka 79/2087/16
21.4.2016 21.4.2019 76 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov - TJ Sokol Lišov
 • pdf [250 kB], (832x)
Chmelová Zdeňka 76/1966/16
21.4.2016 21.4.2019 75 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov - SK Lišov
 • pdf [243 kB], (771x)
Chmelová Zdeňka 75/1978/16
21.4.2016 21.4.2019 74 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov - SDH Lišov
 • pdf [246 kB], (798x)
Chmelová Zdeňka 74/2035/16
Odbor územního plánování, výstavby a živ.prostředí
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
19.3.2019 3.4.2019 46 Vyrozumění: Pokračování v řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Lhotice Chmelová Zdeňka 46/1727/19
19.3.2019 3.4.2019 46 Vyrozumění: Pokračování v řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Lhotice
 • pdf [93 kB], (5x)
Chmelová Zdeňka 46/1727/19
13.3.2019 28.3.2019 45 Stanovení přechodné úpravy provozu- rekonstrukce silnice v k.ú. Lišov-Hůrky
 • pdf [423 kB], (26x)
Chmelová Zdeňka 45/1658/19
13.3.2019 28.3.2019 44 Stanovení přechodné úpravy provozu: na silnici ul.Jirsíkova pro výkop v chodníku - pokládka kabelu NN
 • pdf [176 kB], (8x)
Chmelová Zdeňka 44/1657/19
Odbor vnitřních věcí
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
12.2.2019 27.3.2019 16 Rada Jč kraje: Oznámení vyhlášení konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů škol a školských zařízení
 • pdf [206 kB], (65x)
Chmelová Zdeňka 16/0884/19
9.2.2016 nikdy 21 OZNÁMENÍ o uložení zásilky, výzvy pro osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny
 • pdf [75 kB], (1091x)
Chmelová Zdeňka 21/0459/16
23.3.2015 nikdy 39 Veřejnoprávní smlouvy - PŘESTUPKOVÁ AGENDA

Veřejnoprávní smlouvy-Přestupková agenda

 • pdf [255 kB], (1247x)
Chmelová Zdeňka 39/1548/15
Rozpočet města
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
20.2.2019 31.12.2019 34 Rozpočtová změna Rady města 2019
 • pdf [65 kB], (44x)
Chmelová Zdeňka 34/2019
20.2.2019 25.3.2019 33 Návrh Střednědobého rozpočtového výhledu Města Lišov na roky 2020-2022
 • pdf [401 kB], (20x)
Chmelová Zdeňka 33/995/19
9.1.2019 9.1.2021 4/2019 Základní a Mateřská škola Lišov: Plán nákladů a výnosů na r.2019 Střednědobý rozpočtový výhled na r. 2020-21
 • pdf [103 kB], (76x)
Chmelová Zdeňka 4/0100/19
2.1.2019 31.12.2019 1/2019 Schválený ROZPOČET města Lišov na rok 2019
 • pdf [706 kB], (85x)
 • pdf [901 kB], (74x)
Chmelová Zdeňka 1/7531/18
28.6.2018 28.6.2019 100 Schválený Závěrečný účet města Lišov za rok 2017
 • pdf [739 kB], (146x)
 • pdf [755 kB], (136x)
 • pdf [465 kB], (129x)
 • pdf [78 kB], (139x)
 • pdf [71 kB], (133x)
 • pdf [1 MB], (122x)
 • pdf [810 kB], (126x)
 • pdf [624 kB], (130x)
 • pdf [3 MB], (127x)
 • pdf [1 MB], (124x)
 • pdf [620 kB], (138x)
 • pdf [4 MB], (146x)
Chmelová Zdeňka 100/3629/18
4.4.2018 nikdy 51 Schválený střednědobý rozpočtový výhled Města Lišov na roky 2019-2020
 • pdf [428 kB], (197x)
Chmelová Zdeňka 51/1672/18
Usnesení, pozvánky a další dokumenty města
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
14.3.2019 25.3.2019 43 Informace o konání 3.zasedání Zastupitelstva měsa Lišov
 • pdf [45 kB], (20x)
Chmelová Zdeňka 43/1662/19
12.3.2019 27.3.2019 42 Výpis Usnesení ze zápisu č.10/2019 ze schůze Rady města Lišov konané dne 13.2.2019 Chmelová Zdeňka 42/1638/19
4.2.2019 4.2.2020 13 Výroční zpráva města Lišov za rok 2018
 • pdf [43 kB], (52x)
Chmelová Zdeňka 13/0740/19
Ztráty a nálezy

Ve správním území města Lišov je agenda ztrát a nálezů zajišťována odborem vnitřních věcí, podrobnější informace podá p. Chmelová, tel. č. 387 007 915.

Seznam nálezů a ztrát v roce 2015

Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
7.1.2019 7.7.2019 Dne 4.1.2019 byl v městě Lišov nalezen peněžní obnos. Bližší informace- MÚ tel.387007915 Chmelová Zdeňka
RSS
Úřední deska 1.6.0 powered by Petr Houba
Hledání
Dej Tip
Banner
Czechpoint
Banner
Úřední deska
Banner
Ztráty a nálezy
Banner