Úřední deska (stav ke dni 26.11.2020)

Záznamy z úřední desky před datem 26.6.2011 naleznete zde.

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Lišov podle § 26 zákona č. 500/2004 Sb. Úřední deska v listinné podobě je umístěna před budovou městského úřadu - Tř.5.května 139, Lišov.

Správce úřední desky - Petra Svátková

Hledat text:
Kategorie:
Dokumenty cizích subjektů
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
20.11.2020 31.12.2020 200 SOL Návrh rozpočtu na rok 2021
 • pdf [192 kB], (14x)
Kateřina Maškova 200/20
16.11.2020 31.12.2020 198 Svazek obcí Lišovsko - rozpočtové opatření č. 4/2020
 • pdf [83 kB], (16x)
Kateřina Maškova 198/20
14.10.2020 31.12.2020 176 - Spolek Obcí Lišovska - rozpočtové opatření č.2/2020 a č.3/2020
 • pdf [245 kB], (44x)
 • pdf [260 kB], (1x)
Petra Svátková
25.8.2020 nikdy 138 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových seznam KN
 • pdf [937 kB], (113x)
Petra Svátková 138/4978/20
29.7.2020 31.12.2022 123 Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy - změna při vývoji kalamitního poškození lesních porostů
 • pdf [192 kB], (113x)
 • pdf [220 kB], (111x)
Kateřina Maškova 123/4410/20
28.7.2020 31.1.2021 121 Informace - Modernizace trati Nemanice - Ševětín
 • pdf [252 kB], (112x)
Kateřina Maškova 121/4404/20
15.5.2020 16.5.2021 75 Závěrečný účet za rok 2019 - Svazek obcí Lišovsko
 • pdf [9 MB], (217x)
Romana Brtnová 75/2834/20
15.5.2020 16.5.2021 74 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 - Svazek obcí Lišovsko
 • pdf [4 MB], (203x)
Romana Brtnová 74/2833/20
16.4.2020 31.12.2020 57/20 SOL - Rozpočtová opatření - 1-2020
 • pdf [243 kB], (233x)
Romana Brtnová 57/2358/20
8.4.2020 31.12.2022 54 Ministerstvo zemědělství: Opatření- změna a doplnění lesního zákonu
 • pdf [858 kB], (224x)
Petra Svátková 54/2178/20
21.1.2020 31.12.2020 9/20 SOL - Rozpočet na r. 2020
 • pdf [186 kB], (305x)
Petra Svátková 9/0511/20
15.1.2020 31.12.2020 6/20 FÚ JČ Informace k dani z nemovitých věcí r. 2020
 • pdf [215 kB], (309x)
Petra Svátková 6/0330/20
10.12.2019 31.12.2022 191 Veřejná vyhláška- MZe opatření obecné povahy-změna při vývoji kalamitního poškození lesních porostů
 • pdf [253 kB], (268x)
Petra Svátková 191/7418/19
12.9.2019 31.12.2022 137 MZe- Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy- zalesňování
 • pdf [3 MB], (403x)
 • pdf [3 MB], (360x)
 • pdf [295 kB], (357x)
Petra Svátková 137/5177/19
23.12.2015 nikdy 173 Oznámení- vyžádání Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí CETIN
 • pdf [268 kB], (1484x)
Petra Svátková 173/6209/15
Odbor hospodářské správy a investic
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
12.11.2020 27.11.2020 195 - Záměr města vypůjčit majetek města Lišov
 • pdf [710 kB], (26x)
Petra Svátková 195/6475/20
12.11.2020 27.11.2020 193 - Prodloužení vodovodního řádu města Lišov
 • pdf [665 kB], (20x)
Petra Svátková 193/20
12.11.2020 27.11.2020 192 - Pronájem majetku města Lišov
 • pdf [818 kB], (26x)
Petra Svátková 192/6233/20
12.11.2020 27.11.2020 191 - Výpůjčka majetku města Lišov
 • pdf [263 kB], (27x)
Petra Svátková 191/6422/20
29.10.2020 29.11.2023 186 - Dodatek č.1 Smlouva o poskytnutí dotace SK Lišov
 • pdf [505 kB], (16x)
Petra Svátková 186/5983/20
19.10.2020 20.10.2023 179 Ledax,o.p.s. Smlouva o poskytnutí dotace
 • pdf [572 kB], (26x)
Kateřina Maškova 179/6151/20
16.9.2020 30.11.2020 156 - Integrované šetření v zemědělství
 • pdf [202 kB], (79x)
Petra Svátková 156/5267/20
3.8.2020 3.8.2023 125 Římskokatolická farnost Lišov-Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2020
 • pdf [469 kB], (121x)
Petra Svátková 125/4496/20
17.7.2020 17.7.2023 116 Škola Taekwon-Do ITF NOMO z.s. Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2020
 • pdf [471 kB], (126x)
Kateřina Maškova 116/4150/20
17.7.2020 17.7.2023 115 Spolek seniorů Lišovska, z.s. Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2020
 • pdf [473 kB], (131x)
Kateřina Maškova 115/4165/20
15.7.2020 15.7.2023 111 SDH Miletín - Smlouva o poskytnutí dotace r.2020
 • pdf [472 kB], (146x)
Kateřina Maškova 111/4096/20
15.7.2020 15.7.2023 110 SDH Lišov - Smlouva o poskytnutí dotace r.2020
 • pdf [484 kB], (137x)
Kateřina Maškova 110/4067/20
13.7.2020 13.7.2023 109 SK Lišov - Smlouva o poskytnutí dotace na r.2020
 • pdf [484 kB], (137x)
Kateřina Maškova 109/4016/20
13.7.2020 13.7.2023 108 TJ Sokol - Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2020
 • pdf [479 kB], (133x)
Kateřina Maškova 108/4058/20
9.7.2020 9.7.2023 103 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Lišov /ZŠ a MŠ Lišov/
 • pdf [508 kB], (134x)
Petra Svátková 103/2020
5.6.2020 nikdy 80 OZNÁMENÍ o zveřejnění dokumentů k finančnímu hospodaření
 • pdf [93 kB], (188x)
Petra Svátková 80/1478/18
30.1.2020 30.1.2023 16 LEDAX o.p.s. Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2020
 • pdf [495 kB], (269x)
Petra Svátková 16/0335/20
20.12.2019 20.12.2022 201/19 Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace SK Lišov
 • pdf [1 MB], (296x)
Romana Brtnová 201/7699/19
15.7.2019 nikdy 114 Záměr města PRONAJMOUT část prostorů sloužících k podnikání v 1.NP budovy č.p.773 v k.ú. Lišov
 • pdf [184 kB], (479x)
Petra Svátková 114/4250/19
8.7.2019 8.7.2022 113 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Lišov pro ZŠ MŠ Lišov
 • pdf [510 kB], (399x)
Petra Svátková 113/2019
16.5.2019 16.5.2022 92 SDH LIŠOV - Smlouva o poskytnutí dotace r. 2019
 • pdf [484 kB], (419x)
Petra Svátková 92/3011/19
16.5.2019 16.5.2022 91 Římskokatolická farnost= Smlouva o poskytnutí dotace na r.2019
 • pdf [476 kB], (420x)
Petra Svátková 91/2905/19
15.5.2019 15.5.2022 90 Škola TAEKWONDO - Smlouva o poskytnutí dotace na r.2019
 • pdf [479 kB], (465x)
Petra Svátková 90/2816/19
15.5.2019 15.5.2022 89 SK Lišov -Smlouva o poskytnutí dotace na r.2019
 • pdf [489 kB], (432x)
Petra Svátková 89/2798/19
6.5.2019 6.5.2022 83 SDH Velechvín-Smlouva o poskytnutí dotace na r.2019
 • pdf [476 kB], (423x)
Petra Svátková 83/2745/19
6.5.2019 6.5.2022 82 TJ SOKOL-Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2019
 • pdf [501 kB], (406x)
Petra Svátková 82/1744/19
6.5.2019 6.5.2022 81 Spolek seniorů-Smlouva o poskytnutí dotace na r.2019
 • pdf [476 kB], (415x)
Petra Svátková 81/2715/19
26.10.2018 nikdy 161 Záměr města - pronájem majetku města - pohostinství v části budovy č.p.6 v k.ú. Horní Miletín
 • pdf [212 kB], (597x)
Kateřina Maškova 161/6495/18
12.10.2018 12.10.2021 158 Veřejnoprávní smlouva LEDAX o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lišov
 • pdf [189 kB], (550x)
Romana Brtnová 158/6179/18
18.7.2018 19.7.2021 105 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov na r.2018 TJ SOKOL
 • pdf [283 kB], (595x)
Kateřina Maškova 105/4435/18
27.6.2018 27.6.2021 98 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na r. 2018 SDH LIŠOV
 • pdf [140 kB], (564x)
Petra Svátková 98/4041/18
27.6.2018 27.6.2021 96 Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace r. 2018 Spolek seniorů Lišovska
 • pdf [135 kB], (551x)
Petra Svátková 96/3951/18
27.6.2018 27.6.2021 97 Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace r. 2018 Škola TAEKWON-DO
 • pdf [136 kB], (569x)
Petra Svátková 97/3958/18
11.5.2018 11.5.2021 73 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu na rok 2018 SK LIšov
 • pdf [142 kB], (630x)
Petra Svátková 73/3064/18
3.4.2018 3.4.2021 53 Veřejnoprávní smlouva SK LIŠOV
 • pdf [141 kB], (567x)
Petra Svátková 53/0488/18
13.12.2017 28.12.2020 212 Veřejnoprávní smlouva-Dodatek č.1 o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov na rok 2017
 • pdf [134 kB], (740x)
Petra Svátková 212/6919/17
23.11.2017 nikdy 202/17 záměr města pronajmout majetek města Lišov bezbariérový prostor o celkové výměře 35 m2 v DPS
 • pdf [892 kB], (786x)
Romana Brtnová 202/6249/17
Odbor vnitřních věcí
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
23.11.2020 3.12.2020 201 - 2. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
 • pdf [242 kB], (3x)
Petra Svátková 201/6866/20
9.2.2016 nikdy 21 OZNÁMENÍ o uložení zásilky, výzvy pro osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny
 • pdf [75 kB], (1560x)
Petra Svátková 21/0459/16
23.3.2015 nikdy 39 Veřejnoprávní smlouvy - PŘESTUPKOVÁ AGENDA

Veřejnoprávní smlouvy-Přestupková agenda

 • pdf [255 kB], (1661x)
Petra Svátková 39/1548/15
Rozpočet města
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
29.6.2020 30.6.2021 98 Schválený Závěrečný účet za rok 2019
 • pdf [3 MB], (139x)
 • pdf [2 MB], (125x)
 • pdf [1 MB], (129x)
 • pdf [1 MB], (125x)
 • pdf [2 MB], (122x)
 • pdf [1 MB], (122x)
 • pdf [919 kB], (125x)
 • pdf [1 MB], (131x)
Petra Svátková 98/3264/20
29.6.2020 31.12.2020 97 Rozpočtové změny ZM 2020
 • pdf [127 kB], (144x)
 • pdf [302 kB], (134x)
 • pdf [236 kB], (30x)
Petra Svátková 97/2020
29.6.2020 31.12.2023 96 Schválený Střednědobý výhled rozpočtu města Lišov na rok 2021-2023
 • pdf [831 kB], (115x)
Petra Svátková 96/1400/20
20.4.2020 31.12.2020 59 Rozpočtové změny RADY města rok 2020
 • pdf [144 kB], (196x)
 • pdf [142 kB], (158x)
 • pdf [218 kB], (130x)
 • pdf [231 kB], (64x)
 • pdf [196 kB], (56x)
 • pdf [428 kB], (33x)
Petra Svátková 59/2020
3.3.2020 3.3.2021 33 Výroční zpráva města Lišov za rok 2019
 • pdf [91 kB], (208x)
Petra Svátková 33/01538/20
6.1.2020 31.12.2020 1/20 Schválený Rozpočet města Lišov na rok 2020
 • pdf [2 MB], (345x)
 • pdf [2 MB], (212x)
Petra Svátková 1/7181/19
15.4.2019 15.4.2022 72 Sválený Střednědobý rozpočtový výhled Města Lišov na léta 2020-2022
 • pdf [385 kB], (392x)
Petra Svátková 72/995/19
9.1.2019 9.1.2021 4/2019 Základní a Mateřská škola Lišov: Plán nákladů a výnosů na r.2019 Střednědobý rozpočtový výhled na r. 2020-21
 • pdf [103 kB], (417x)
Petra Svátková 4/0100/19
4.4.2018 31.12.2020 51 Schválený střednědobý rozpočtový výhled Města Lišov na roky 2019-2020
 • pdf [428 kB], (576x)
Petra Svátková 51/1672/18
Různé
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
19.11.2020 4.12.2020 199 E.ON - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
 • pdf [81 kB], (8x)
Kateřina Maškova 199/6676/20
18.8.2020 nikdy 135 Nařízení mimořádného opatření KHS Jihočeského kraje 2/2020
 • pdf [183 kB], (86x)
Kateřina Maškova 135/4872/20
Usnesení, pozvánky a další dokumenty města
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
24.11.2020 9.12.2020 206 - Usnesení ze zápisu RM Lišov č. 69/2020
 • pdf [143 kB], (13x)
Petra Svátková 206/6906/20
24.11.2020 9.12.2020 205 - Usnesení ze zápisu RM Lišov č. 68/2020
 • pdf [165 kB], (9x)
Petra Svátková 205/6902/20
24.11.2020 9.12.2020 204 - Usnesení ze zápisu RM Lišov č. 67/2020
 • pdf [131 kB], (7x)
Petra Svátková 204/6901/20
24.11.2020 9.12.2020 203 - Usnesení ze zápisu RM Lišov č. 66/2020
 • pdf [153 kB], (8x)
Petra Svátková 203/6900/20
24.11.2020 9.12.2020 202 - Usnesení ze zápisu RM Lišov č. 65/2020
 • pdf [154 kB], (10x)
Petra Svátková 202/6899/20
RSS
Úřední deska 1.6.0 powered by Petr Houba
Hledání
Dej Tip
Banner
Czechpoint
Banner
Úřední deska
Banner
Ztráty a nálezy
Banner