Úřední deska (stav ke dni 18.06.2018)

Záznamy z úřední desky před datem 26.6.2011 naleznete zde.

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Lišov podle § 26 zákona č. 500/2004 Sb. Úřední deska v listinné podobě je umístěna před budovou městského úřadu - Tř.5.května 139, Lišov.

Správce úřední desky - Chmelová Zdeňka

Hledat text:
Kategorie:
Dokumenty cizích subjektů
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
25.5.2018 25.6.2018 76 Záměr Jč kraje - Prodej pozemkové parcely v k.ú. Hůrky u Lišova
 • pdf [96 kB], (27x)
Chmelová Zdeňka 76/3376/18
5.1.2018 31.12.2018 1 Informace FÚ k dani z nemovitostí rok 2018
 • pdf [205 kB], (182x)
Chmelová Zdeňka 1/0112/18
26.9.2017 nikdy 169 Výzva dle Katastrálního zákona
 • pdf [587 kB], (325x)
Chmelová Zdeňka 169/5109/17
23.12.2015 nikdy 173 Oznámení- vyžádání Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí CETIN
 • pdf [268 kB], (801x)
Chmelová Zdeňka 173/6209/15
Odbor hospodářské správy a investic
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
15.6.2018 30.6.2018 87 Opatření-Stanovení přechodné úpravy provozu, silnice Lišov-Sosní
 • pdf [146 kB], (4x)
Chmelová Zdeňka 87/3745/18
7.6.2018 30.6.2018 84 Návrh Závěrečného účtu za rok 2017 Města Lišov
 • pdf [741 kB], (11x)
 • pdf [755 kB], (11x)
 • pdf [465 kB], (10x)
 • pdf [78 kB], (10x)
 • pdf [71 kB], (12x)
 • pdf [1 MB], (11x)
 • pdf [810 kB], (11x)
 • pdf [624 kB], (13x)
 • pdf [3 MB], (10x)
 • pdf [1 MB], (11x)
 • pdf [620 kB], (10x)
 • pdf [4 MB], (12x)
Chmelová Zdeňka 84/3629/18
31.5.2018 30.6.2018 81 Informace o výsledcích finančních kontrol za r. 2017
 • pdf [103 kB], (19x)
Chmelová Zdeňka 81/2018
11.5.2018 11.5.2021 73 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu na rok 2018 SK LIšov
 • pdf [142 kB], (27x)
Chmelová Zdeňka 73/3064/18
27.3.2018 1.7.2018 46 Záměr města- PRODAT pozemek v k.ú. Kolný
 • pdf [97 kB], (99x)
Chmelová Zdeňka 46/5981/17
27.3.2018 1.7.2018 45 Záměr města- PRODAT pozemek v k.ú. Dolní Miletín
 • pdf [104 kB], (89x)
Chmelová Zdeňka 45/0441/18
27.3.2018 1.7.2018 44 Záměr města- PRODAT pozemky v k.ú. Vlkovice
 • pdf [98 kB], (90x)
Chmelová Zdeňka 44/6347/17
27.3.2018 29.6.2018 43 Záměr města-SMĚNIT pozemky v k.ú. Lišov
 • pdf [182 kB], (93x)
Chmelová Zdeňka 43/2095/18
13.12.2017 28.12.2020 212 Veřejnoprávní smlouva-Dodatek č.1 o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov na rok 2017
 • pdf [134 kB], (194x)
Chmelová Zdeňka 212/6919/17
23.11.2017 nikdy 202/17 záměr města pronajmout majetek města Lišov bezbariérový prostor o celkové výměře 35 m2 v DPS
 • pdf [892 kB], (213x)
Romana Brtnová 202/6249/17
13.10.2017 28.10.2020 173 Veřejnoprávní smlouva-LEDAX Č.Budějovice
 • pdf [195 kB], (248x)
Chmelová Zdeňka 173/2017
9.6.2017 nikdy 95 PRONAJMOUT majetek města Lišov-nebytové prostory v k.ú. Hůrky
 • pdf [100 kB], (428x)
Chmelová Zdeňka 95/3103/17
30.5.2017 29.8.2020 84/17 Veřejnoprávní smlouva SDH Lišov

Veřejnoprávní smlouva SDH Lišov

 • pdf [863 kB], (304x)
Romana Brtnová 84/2796/17
23.5.2017 23.5.2020 82 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov - TJ SOKOL Lišov
 • pdf [133 kB], (363x)
Chmelová Zdeňka 82/2730/17
17.5.2017 17.6.2020 79 Veřejnoprávní smlouva - Spolek seniorů Lišovska
 • pdf [134 kB], (377x)
Chmelová Zdeňka 79/2601/17
12.5.2017 12.5.2020 77 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov- Škola Taekwon-Do ITF NOMO
 • pdf [135 kB], (363x)
Chmelová Zdeňka 77/2473/17
12.5.2017 12.5.2020 76 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov - SK Lišov
 • pdf [143 kB], (376x)
Chmelová Zdeňka 76/2443/17
30.3.2017 30.3.2020 47 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lišov - SDH Vlkovice
 • pdf [207 kB], (402x)
Chmelová Zdeňka 47/0433/17
29.12.2016 29.12.2019 211 Veřejnoprávní smlouva-LEDAX, o.p. Č.Budějovice
 • pdf [368 kB], (453x)
Chmelová Zdeňka 211/6676/16
22.12.2016 22.12.2019 207 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov pro SDH Velechvín +Dodatek č. 1
 • pdf [500 kB], (458x)
Chmelová Zdeňka 207/4698/16
4.7.2016 4.7.2019 122 Veřejnoprávní smlouva+Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov
 • pdf [480 kB], (615x)
Chmelová Zdeňka 122/2968/16
22.4.2016 22.4.2019 79 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov- Škola Taekwon-Do ITF NOMO
 • pdf [243 kB], (643x)
Chmelová Zdeňka 79/2087/16
21.4.2016 21.4.2019 76 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov - TJ Sokol Lišov
 • pdf [250 kB], (627x)
Chmelová Zdeňka 76/1966/16
21.4.2016 21.4.2019 75 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov - SK Lišov
 • pdf [243 kB], (613x)
Chmelová Zdeňka 75/1978/16
21.4.2016 21.4.2019 74 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov - SDH Lišov
 • pdf [246 kB], (628x)
Chmelová Zdeňka 74/2035/16
20.1.2016 20.1.2019 13 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na r. 2016 LEDAX o.p.s.
 • pdf [297 kB], (724x)
Chmelová Zdeňka 13/6168/15
27.10.2015 27.10.2018 144/15 Veřejnoprávní smlouva - Ledax, o.p.s

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na částečné pokrytí nákladů spojených s činností pečovatelské služby ve IV. čtvrtletí roku 2015 z rozpočtu města Lišov.

 • pdf [978 kB], (793x)
Romana Brtnová 144/5082/15
7.8.2015 7.8.2018 111 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov-Svazek obcí Lišovsko
 • pdf [739 kB], (888x)
Chmelová Zdeňka 111/3951/15
Odbor vnitřních věcí
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
6.6.2018 25.6.2018 82 Oznámení o výjimce doby nočního klidu dle Obecně závazné vyhlášky
 • pdf [36 kB], (11x)
Chmelová Zdeňka 82/3304/18
9.2.2016 nikdy 21 OZNÁMENÍ o uložení zásilky, výzvy pro osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny
 • pdf [75 kB], (896x)
Chmelová Zdeňka 21/0459/16
Rozpočet města
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
16.4.2018 31.12.2018 58 Svazek obcí Lišovsko - rozpočtové opatření č.1
 • pdf [36 kB], (44x)
 • pdf [41 kB], (22x)
 • pdf [42 kB], (7x)
Chmelová Zdeňka 58/2533/18
4.4.2018 nikdy 51 Schválený střednědobý rozpočtový výhled Města Lišov na roky 2019-2020
 • pdf [428 kB], (56x)
Chmelová Zdeňka 51/1672/18
3.4.2018 31.12.2019 50 Rozpočtová změna č,ZM1/2018
 • pdf [66 kB], (62x)
Chmelová Zdeňka 50/2018
8.3.2018 nikdy 36 Návrh- Střednědobý rozpočtový výhled Města Lišov na roky 2019-2020
 • pdf [421 kB], (106x)
Chmelová Zdeňka 36/1672/18
6.2.2018 nikdy 25 Rozpočtové změny RM č.1/2018
 • pdf [32 kB], (141x)
 • pdf [40 kB], (63x)
 • pdf [71 kB], (25x)
Chmelová Zdeňka 25/2018
31.1.2018 31.1.2019 17 Výroční zpráva města Lišov za rok 2017
 • pdf [45 kB], (136x)
Chmelová Zdeňka 17/0727/18
17.1.2018 nikdy 9 SOL - Rozpočtové opatření č. 9/2017
 • pdf [58 kB], (164x)
Chmelová Zdeňka 9/0424/18
9.1.2018 9.1.2019 4 Svazek obcí Lišovsko- schválený rozpočet r.2018
 • pdf [95 kB], (154x)
Chmelová Zdeňka 4/0217/18
12.12.2017 31.12.2018 211 Schválení ROZPOČET města Lišov na rok 2018
 • pdf [563 kB], (205x)
 • pdf [447 kB], (177x)
Chmelová Zdeňka 211/6393/17
28.6.2017 nikdy 117 Schválený střednědobý rozpočtový výhled Města Lišov na r.2018-2019
 • pdf [446 kB], (351x)
Chmelová Zdeňka 117/2187/17
28.4.2017 31.12.2019 72 Rozpočtový výhled Svazku obcí Lišovsko na r.2016-2019
 • pdf [38 kB], (374x)
Chmelová Zdeňka 72/2323/17
Usnesení, pozvánky a další dokumenty města
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
18.6.2018 3.7.2018 88 Výpis Usnesení ze zápisu č. 111/2018 z mimořádné schůze Rady města Lišov ze dne 6.6.2018
 • pdf [91 kB], (0x)
Chmelová Zdeňka 88/3809/18
18.6.2018 3.7.2018 88 Výpis Usnesení ze zápisu č. 111/2018 z mimořádné schůze Rady města Lišov ze dne 6.6.2018 Chmelová Zdeňka 88/3809/18
12.6.2018 25.6.2018 86 Informace o konání 20. zasedání Zastupitelstva města Lišov
 • pdf [45 kB], (13x)
Chmelová Zdeňka 86/3694/18
12.6.2018 21.6.2018 85 Oznámení o konání 14.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
 • pdf [172 kB], (7x)
Chmelová Zdeňka 85/3690/18
6.6.2018 21.6.2018 83 Výpis Usnesení ze zápisu č.110/2018 ze schůze Rady města Lišov konané dne 30.5.2018
 • pdf [187 kB], (16x)
Chmelová Zdeňka 83/3620/18
23.3.2015 nikdy 39 Veřejnoprávní smlouvy - PŘESTUPKOVÁ AGENDA

Veřejnoprávní smlouvy-Přestupková agenda

 • pdf [255 kB], (1061x)
Chmelová Zdeňka 39/1548/15
RSS
Úřední deska 1.6.0 powered by Petr Houba
Hledání
Dej Tip
Banner
Czechpoint
Banner
Úřední deska
Banner
Ztráty a nálezy
Banner