Úřední deska (stav ke dni 20.11.2018)

Záznamy z úřední desky před datem 26.6.2011 naleznete zde.

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Lišov podle § 26 zákona č. 500/2004 Sb. Úřední deska v listinné podobě je umístěna před budovou městského úřadu - Tř.5.května 139, Lišov.

Správce úřední desky - Chmelová Zdeňka

Hledat text:
Kategorie:
Dokumenty cizích subjektů
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
19.11.2018 4.12.2018 176Usnesení o nařízení dražební jednání Bohumila Vaňková,Hůrky
 • pdf [264 kB], (7x)
Chmelová Zdeňka 176/7205/18
19.11.2018 4.12.2018 175 Veřejná vyhláška-Stanovení přechodné úpravy provozu -ve správních obvodech obcí
 • pdf [218 kB], (7x)
Chmelová Zdeňka 175/7253/18
12.11.2018 27.11.2018 173 Veřejná vyhláška-rozhodnutí,stavební povolení Výstavba chodníku ul.tř.5.května v úseku ul.Miletínská-Dolní, Lišov
 • pdf [410 kB], (6x)
Chmelová Zdeňka 173/7084/18
9.11.2018 24.11.2018 170 Veřejná vyhláška-Seznámení účastníků řízení s úkony odvolacího správního orgánu -umístění stavby IV.tranzitní železniční koridor,modernizace trati Nemanice I.-Ševětín
 • pdf [498 kB], (12x)
Chmelová Zdeňka 170/6995/18
24.9.2018 nikdy 144 Výzva- aktualizace seznamu dle Katastrálního zákona
 • pdf [450 kB], (163x)
Chmelová Zdeňka 144/5858/18
5.1.2018 31.12.2018 1 Informace FÚ k dani z nemovitostí rok 2018
 • pdf [205 kB], (270x)
Chmelová Zdeňka 1/0112/18
23.12.2015 nikdy 173 Oznámení- vyžádání Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí CETIN
 • pdf [268 kB], (917x)
Chmelová Zdeňka 173/6209/15
Odbor hospodářské správy a investic
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
16.11.2018 2.12.2018 174 Výpůjčka majetku města-budova Horní Miletín
 • pdf [102 kB], (4x)
Chmelová Zdeňka 174/6973/18
26.10.2018 nikdy 161 Záměr města - pronájem majetku města - pohostinství v části budovy č.p.6 v k.ú. Horní Miletín
 • pdf [212 kB], (40x)
Kateřina Maškova 161/6495/18
12.10.2018 12.10.2021 158 Veřejnoprávní smlouva LEDAX o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lišov
 • pdf [189 kB], (29x)
Romana Brtnová 158/6179/18
18.7.2018 19.7.2021 105 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov na r.2018 TJ SOKOL
 • pdf [283 kB], (68x)
Kateřina Maškova 105/4435/18
27.6.2018 27.6.2021 98 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na r. 2018 SDH LIŠOV
 • pdf [140 kB], (76x)
Chmelová Zdeňka 98/4041/18
27.6.2018 27.6.2021 96 Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace r. 2018 Spolek seniorů Lišovska
 • pdf [135 kB], (83x)
Chmelová Zdeňka 96/3951/18
27.6.2018 27.6.2021 97 Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace r. 2018 Škola TAEKWON-DO
 • pdf [136 kB], (74x)
Chmelová Zdeňka 97/3958/18
11.5.2018 11.5.2021 73 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu na rok 2018 SK LIšov
 • pdf [142 kB], (111x)
Chmelová Zdeňka 73/3064/18
3.4.2018 3.4.2021 53 Veřejnoprávní smlouva SK LIŠOV
 • pdf [141 kB], (72x)
Chmelová Zdeňka 53/0488/18
13.12.2017 28.12.2020 212 Veřejnoprávní smlouva-Dodatek č.1 o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov na rok 2017
 • pdf [134 kB], (273x)
Chmelová Zdeňka 212/6919/17
23.11.2017 nikdy 202/17 záměr města pronajmout majetek města Lišov bezbariérový prostor o celkové výměře 35 m2 v DPS
 • pdf [892 kB], (294x)
Romana Brtnová 202/6249/17
13.10.2017 28.10.2020 173 Veřejnoprávní smlouva-LEDAX Č.Budějovice
 • pdf [195 kB], (332x)
Chmelová Zdeňka 173/2017
9.6.2017 nikdy 95 PRONAJMOUT majetek města Lišov-nebytové prostory v k.ú. Hůrky
 • pdf [100 kB], (520x)
Chmelová Zdeňka 95/3103/17
30.5.2017 29.8.2020 84/17 Veřejnoprávní smlouva SDH Lišov

Veřejnoprávní smlouva SDH Lišov

 • pdf [863 kB], (382x)
Romana Brtnová 84/2796/17
23.5.2017 23.5.2020 82 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov - TJ SOKOL Lišov
 • pdf [133 kB], (439x)
Chmelová Zdeňka 82/2730/17
17.5.2017 17.6.2020 79 Veřejnoprávní smlouva - Spolek seniorů Lišovska
 • pdf [134 kB], (460x)
Chmelová Zdeňka 79/2601/17
12.5.2017 12.5.2020 77 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov- Škola Taekwon-Do ITF NOMO
 • pdf [135 kB], (433x)
Chmelová Zdeňka 77/2473/17
12.5.2017 12.5.2020 76 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov - SK Lišov
 • pdf [143 kB], (465x)
Chmelová Zdeňka 76/2443/17
30.3.2017 30.3.2020 47 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lišov - SDH Vlkovice
 • pdf [207 kB], (486x)
Chmelová Zdeňka 47/0433/17
29.12.2016 29.12.2019 211 Veřejnoprávní smlouva-LEDAX, o.p. Č.Budějovice
 • pdf [368 kB], (534x)
Chmelová Zdeňka 211/6676/16
22.12.2016 22.12.2019 207 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov pro SDH Velechvín +Dodatek č. 1
 • pdf [500 kB], (539x)
Chmelová Zdeňka 207/4698/16
4.7.2016 4.7.2019 122 Veřejnoprávní smlouva+Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov
 • pdf [480 kB], (700x)
Chmelová Zdeňka 122/2968/16
22.4.2016 22.4.2019 79 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov- Škola Taekwon-Do ITF NOMO
 • pdf [243 kB], (741x)
Chmelová Zdeňka 79/2087/16
21.4.2016 21.4.2019 76 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov - TJ Sokol Lišov
 • pdf [250 kB], (739x)
Chmelová Zdeňka 76/1966/16
21.4.2016 21.4.2019 75 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov - SK Lišov
 • pdf [243 kB], (702x)
Chmelová Zdeňka 75/1978/16
21.4.2016 21.4.2019 74 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lišov - SDH Lišov
 • pdf [246 kB], (723x)
Chmelová Zdeňka 74/2035/16
20.1.2016 20.1.2019 13 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na r. 2016 LEDAX o.p.s.
 • pdf [297 kB], (809x)
Chmelová Zdeňka 13/6168/15
Odbor vnitřních věcí
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
20.11.2018 5.12.2018 178 Opatření- Stanovení přechodné úpravy provozu "Adventní odpoledne"
 • pdf [182 kB], (1x)
Chmelová Zdeňka 178/7198/18
20.11.2018 5.12.2018 177 Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci "Adventní odpoledne"
 • pdf [131 kB], (1x)
Chmelová Zdeňka 177/7207/18
9.11.2018 24.11.2018 171 Veřejná vyhláška-uložení písemnosti p.Andrea Jurčíková
 • pdf [48 kB], (12x)
Chmelová Zdeňka 171/3912/18
9.2.2016 nikdy 21 OZNÁMENÍ o uložení zásilky, výzvy pro osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny
 • pdf [75 kB], (998x)
Chmelová Zdeňka 21/0459/16
Rozpočet města
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
2.7.2018 2.7.2019 102/18 Závěrečný účet za rok 2017 SO Lišovsko
 • pdf [2 MB], (80x)
 • pdf [2 MB], (79x)
 • pdf [2 MB], (69x)
 • pdf [2 MB], (79x)
Romana Brtnová 102/4147/18
2.7.2018 2.7.2019 103/18 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 - SO Lišovsko
 • pdf [2 MB], (75x)
Romana Brtnová 103/4148/18
28.6.2018 28.6.2019 100 Schválený Závěrečný účet města Lišov za rok 2017
 • pdf [739 kB], (79x)
 • pdf [755 kB], (72x)
 • pdf [465 kB], (69x)
 • pdf [78 kB], (77x)
 • pdf [71 kB], (70x)
 • pdf [1 MB], (68x)
 • pdf [810 kB], (70x)
 • pdf [624 kB], (71x)
 • pdf [3 MB], (70x)
 • pdf [1 MB], (71x)
 • pdf [620 kB], (76x)
 • pdf [4 MB], (81x)
Chmelová Zdeňka 100/3629/18
16.4.2018 31.12.2018 58 Svazek obcí Lišovsko - rozpočtové opatření
 • pdf [36 kB], (127x)
 • pdf [41 kB], (107x)
 • pdf [42 kB], (96x)
 • pdf [89 kB], (67x)
 • pdf [51 kB], (46x)
 • pdf [53 kB], (39x)
 • pdf [37 kB], (25x)
 • pdf [63 kB], (0x)
Chmelová Zdeňka 58/2533/18
4.4.2018 nikdy 51 Schválený střednědobý rozpočtový výhled Města Lišov na roky 2019-2020
 • pdf [428 kB], (135x)
Chmelová Zdeňka 51/1672/18
3.4.2018 31.12.2019 50 Rozpočtová změna č,ZM1/2018
 • pdf [66 kB], (147x)
 • pdf [59 kB], (77x)
 • pdf [103 kB], (28x)
 • pdf [157 kB], (25x)
Chmelová Zdeňka 50/2018
6.2.2018 nikdy 25 Rozpočtové změny RM č.1/2018
 • pdf [32 kB], (218x)
 • pdf [40 kB], (138x)
 • pdf [71 kB], (106x)
 • pdf [32 kB], (62x)
 • pdf [32 kB], (39x)
 • pdf [59 kB], (36x)
 • pdf [58 kB], (24x)
 • pdf [97 kB], (12x)
 • pdf [65 kB], (4x)
Chmelová Zdeňka 25/2018
31.1.2018 31.1.2019 17 Výroční zpráva města Lišov za rok 2017
 • pdf [45 kB], (212x)
Chmelová Zdeňka 17/0727/18
17.1.2018 nikdy 9 SOL - Rozpočtové opatření č. 9/2017
 • pdf [58 kB], (248x)
Chmelová Zdeňka 9/0424/18
9.1.2018 9.1.2019 4 Svazek obcí Lišovsko- schválený rozpočet r.2018
 • pdf [95 kB], (226x)
Chmelová Zdeňka 4/0217/18
12.12.2017 31.12.2018 211 Schválení ROZPOČET města Lišov na rok 2018
 • pdf [563 kB], (303x)
 • pdf [447 kB], (250x)
Chmelová Zdeňka 211/6393/17
28.4.2017 31.12.2019 72 Rozpočtový výhled Svazku obcí Lišovsko na r.2016-2019
 • pdf [38 kB], (449x)
Chmelová Zdeňka 72/2323/17
Usnesení, pozvánky a další dokumenty města
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Vyvěsil(a) Evidenční číslo
9.11.2018 24.11.2018 172 Výpis usnesení ze zápisu č./2018 z ustavujícího zasedání ZM Lišov, které se konalo 5.11. 2018 v sálu KD Lišov
 • pdf [77 kB], (34x)
Chmelová Zdeňka 172/7035/18
7.11.2018 22.11.2018 168 Výpis usnesení ze zápisu č.122/2018 z mimořádné schůze Rady města Lišov konané dne 31.10.2018
 • pdf [44 kB], (26x)
Chmelová Zdeňka 168/6974/18
7.11.2018 22.11.2018 164 Výpis usnesení ze zápisu č.118/2018 ze schůze Rady města Lišov konané dne 12.9.2018
 • pdf [288 kB], (14x)
Chmelová Zdeňka 164/6937/18
7.11.2018 22.11.2018 165 Výpis usnesení ze zápisu č. 119/2018 z mimořádné schůze Rady města Lišov konané dne 19.9.2018
 • pdf [108 kB], (11x)
Chmelová Zdeňka 165/6938/18
7.11.2018 22.11.2018 166 Výpis usnesení ze zápisu č.120/2018 ze schůze Rady města Lišov konané dne 3.10.2018
 • pdf [154 kB], (13x)
Chmelová Zdeňka 166/6940/18
7.11.2018 22.11.2018 167 Výpis usnesení zápisu č. 121/2018 ze schůze Rady města Lišov konané dne 24.10.2018
 • pdf [300 kB], (13x)
Chmelová Zdeňka 167/6941/18
23.3.2015 nikdy 39 Veřejnoprávní smlouvy - PŘESTUPKOVÁ AGENDA

Veřejnoprávní smlouvy-Přestupková agenda

 • pdf [255 kB], (1162x)
Chmelová Zdeňka 39/1548/15
RSS
Úřední deska 1.6.0 powered by Petr Houba
Hledání
Dej Tip
Banner
Czechpoint
Banner
Úřední deska
Banner
Ztráty a nálezy
Banner