VELECHVÍN

POČET OBYVATEL K 1.1.2021 :  99

Nejstarší historie není zcela jasná a ojedinělé zmínky naznačují, že zde mohlo existovat již ve 12. století sídlo drobného šlechtického rodu nebo manský statek příslušný ke hradu Hluboké. Urbář z roku 1490 svědčí o tom, že tehdy již Velechvín zcela jistě patřil k hlubockému panství.
U Velechvína bývaly vápencové lomy, doložené roku 1637 a existující ještě v první polovině 19. století. V blízkém okolí se též těžila železná ruda.
Do roku 1963 byl Velechvín samostatnou obcí, v tomto roce připadl pod obec Kolný a s ním v roce 1980 pod Lišov.
V roce 1881 byla oficiálně založena samostatná škola a o rok později byla postavena i vlastní budova školy. Ta zde fungovala až do roku 1975, kdy byla budova zadaptována na školu mateřskou.
V roce 1905 tu byl založen hasičský sbor. První světovou válku zaplatilo svými životy
6 místních obyvatel, jimž byl v roce 1922 odhalen pomník.
Farností náležel Velechvín nejdříve k Ševětínu a od roku 1934 pod lišovskou faru.
Na návsi se nachází kaple sv. Floriana, která byla vysvěcena 5. října 1834 a býval v ní obraz
sv. Václava a socha sv. Floriána. Zdejší vrchní lesní správce Jan Jakš nechal u kapličky v roce 1935 vztyčit velký dřevěný kříž jako dík za uzdravení své malé dcery. Princ Jan ze Schwarzenbergu věnoval obci starobylý obraz sv. Floriána.
V severní části Velechvína stojí výrazná budova myslivny z roku 1901. Severně od Velechvína se rozkládá Velechvínské polesí. Původně existovala jen část tohoto lesního komplexu a ve zbylé části se nacházely ve 14. – 17. století dvě vesnice – Prochod a Žďár. S oběma zaniklými osadami sousedila soustava poměrně velkých rybníků, z nichž dnes v lese nacházíme pouze hráze. Hluboké lesy skýtaly dostatek dříví pro pálení kolomazi, která se odtud dovážela v 19. století do Českých Budějovic a po řece do Prahy, připomínkou je dnešní kolomazná pec uprostřed polesí. Roku 1938 se v lesích stavěly betonové pevnůstky jako součást vnitřní linie československého pohraničního opevnění. Nacisté je za války vyhodili do povětří, takže z bunkrů zbyly jen trosky.
Turisticky hojně navštěvovaným místem Velechvínského polesí je tzv. Žižkův dub, pod nímž se podle pověsti scházel husitský vojevůdce Jan Žižka z Trocnova se svým bratrem a lapkovskou družinou. Ve Velechvínském polesí je mnoho cykloturistických stezek, které jsou vhodné pro výlety rodičů s dětmi.


Ukázka lidové architektury:

 

Autorizace: H.Ertlová (použito cizích zdrojů)

 

Aktualizováno (Úterý, 05 Leden 2021 14:40)

 
Hledání
Dej Tip
Banner
Czechpoint
Banner
Úřední deska
Banner
Ztráty a nálezy