PostHeaderIcon Slověnice

Dolní a Horní Slověnice

Počet obyvatel k 1.1.2021 :  233

Vesnice Slověnice vznikla pravděpodobně ve 13. století kolem nově upraveného gotického kostela sv.  Mikuláše a Linharta. Nejstarší vzpomínka na její existenci pochází z roku 1359.

Ve středověku zde stávala opevněná tvrz, která však nebyla sídlem samostatného statku, protože Slověnice náležely k lomnickému panství. Lomnice byla majetkem pánů z Landštejna a od konce 14. století českých králů. Slověnická tvrz tedy zřejmě sloužila správním účelům a sídlili na ní purkrabí. Roku 1409 byla tato tvrz zrazena Bradáčem Ptáčníkem a vydána královu odpůrci Erhartovi z Kunštátu, brzy poté tvrz zanikla. Traduje se, že se nacházela v místech, které později zatopil rozšířený rybník Dvořiště.

Ve Slověnicích stával také mlýn, pocházející z roku 1359. Od roku 1441 byli lomnickými pány Rožmberkové, kteří připojili Lomnici i Slověnice ke svému třeboňskému panství. S ním pak vesnice sdílela své osudy až do poloviny 19. století.

Po zániku vrchnostenského systému správy v polovině 19. století se Slověnice staly samostatnou obcí, roku 1913 byly rozděleny na dvě obce s vlastní samosprávou  –  Dolní Slověnice a Horní Slověnice, oddělené zátokou rybníka Dvořiště. Podle urbáře z roku 1555 existovalo v Dolních Slověncích 21 poddanských usedlostí, k nimž patřilo dohromady 13 a čtvrt lánu půdy, v Horních Slověncích stál kromě toho v minulosti existoval  svobodný statek zvaný Douchovský, který se připomíná již v roce 1557. Roku 1613 jej Urban Doucha prodal Vilému Vrchotickému z Loutkova. Na tomto místě dnes stojí usedlosti č. p. 1 a 2 s objektem považovaným za tvrz. V tomto objektu bylo v osmdesátých letech 20. století umístěno malé venkovské muzeum, které spravoval pan Turinský. V letech 1960 – 1975 tvořily opět společnou samostatnou obec s názvem Slověnice a od roku 1976 náleží k Lišovu.
Počátkem 20. století zde byla zřízena škola, která byla zrušena v roce 1967.
Zdejší kostel býval ve středověku farním, později již Slověnce náležely k lomnické faře a samostatná duchovní správa byla obnovena až roku 1785.
Za 2. světové války byla na okolních pastvinách zřízena letecká střelnice nacistické Luftwaffe, na níž se cvičila kulometná střelba z letadel a shazování betonových bomb na cíl. Na této střelnici byly používány již opotřebované stroje, proto zde docházelo k častým nehodám – jeden střemhlavý bombardovací letoun Junkers Ju-87 „Sluka“ se zřítil přímo do vsi, druhý za jejím okrajem. 

Nejvýznamnější slověnickou památkou je kostel sv. Mikuláše a sv. Linharta.

Původně gotická stavba z konce 13. století. Nejstarší podobu kostela připomíná presbytář s pětibokým závěrem a opěráky zaklenutý křížovou klenbou. Vnější podobu pozměnila barokní úprava, jejímž výsledkem je volutový štít západního průčelí a věž se zvoncovou střechou. Vnitřek slověnického kostela byl zařízen v průběhu 18. století (oltáře) a  19. století.

Hodnotným příkladem lidové architektury je usedlost č. p. 19 se zdobenými štíty, která je datována rokem 1856. Dále se naskýtá možnost obdivovat hezké lidové statky s branami, zvláště pak č. p. 5 z roku 1878 se sýpkou a krásně obnovené č. p. 7 z roku 1885 s výměnkem z roku 1881. Zajímavé jsou rovněž domy č. p. 10, 17 a 21 z roku 1868.


Technickou památkou je silniční hráz se dvěma kamennými mostky přes zátoku rybníka Dvořiště, která spojuje Dolní Slověnce s Horními. Tato hráz byla pravděpodobně zřízena v první polovině 19. století, kdy nahradila dosavadní přívoz. Kamenný mostek, který je blíže k Dolním Slověnicím byl po povodni ve dvacátých letech 20. století přestavěn. Lípy vysázené na hrázi  pocházejí z roku 1907.
S Horními Slověnicemi sousedí na jižní straně ještě víska Sádek, kdysi též zvaná Sádky. Tato víska vznikla již v roce 1359, později její část zpustla. V Sádku byly v roce 1555  4 poddanské grunty.

 

Autorizace: H.Ertlová (použito cizích zdrojů)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizováno (Úterý, 05 Leden 2021 14:37)

 
Hledání
Dej Tip
Banner
Czechpoint
Banner
Úřední deska
Banner
Ztráty a nálezy