PostHeaderIcon Tipy na výlet

Cyklotrasy

TRASA 122 – ČESKÉ BUDĚJOVICE – TŘEBOŇ  (cca 27 km)
vede z Českých Budějovic přes Borek směrem na Červený Újezdec a Kolný. Poté pokračuje tzv. Velechvínským polesím k rybníku Dvořiště. Odtud přes Slověnice a Dunajovice do Třeboně.

Trasa vede po asfaltovém povrchu  a je vhodná pro rodinné výlety s dětmi.

Turistické zajímavosti:
- Červený Újezdec - cca 1 km po zelené značce je mohylové pohřebiště na vrchu Vávra 526 m.n.m.
- Kolný -  na křižovatce  s modrou turistickou značkou byla vesnice Prochod, dnes  jsou tam pouze terénní nerovnosti. Dále po modré -  chata Kolomazná pec, kde se v 19. století vyráběla kolomaz, po modrém  značení pokračujeme k rybníku Žďár, kde byla vesnice Žďár, zaniklá v době 30-leté války
- Rybník Dvořiště - 377 ha vodní plochy. Možnost koupání, vodních sportů a občerstvení. Poblíž výpusti je  zachovalý bunkr z období 2. světové války -  tzv.  „řopík“
- Slověnice -  gotický kostel sv. Mikuláše a Linharta, občerstvení v hospodě  „Na Kopci“


TRASA E 1096 – RUDOLFOV – DOMANÍN (cca 15 km)
vede přes Hlincovu horu, Ortvínovice, Zvíkov, Vlkovice a  Libín do Domanína.

Nenáročná trasa s nepatrnými převýšeními je vhodná pro rodinné výlety s dětmi.

Turistické zajímavosti:
- Ortvínovice – původně rozsáhlejší obec zanikla v 16. století, 800 m vlevo směrem na Zaliny - další obec Vztuhy  zaniklá v  16. století.
- Zvíkov – zachovalá tvrz z počátku 15. století
- Vlkovice – Vlkovický rybník 11 ha vodní plochy, možnost koupání a vodních sportů


TRASA 1105 – VLKOVICE – ŠTĚPÁNOVICE – DUNAJOVICE
(cca 9 km)
vede přes Vlkovice, Štěpánovice a Miletín do Dunajovic

Nenáročná trasa vede po silnici 3. třídy. Je vhodná pro rodinné výlety s dětmi.

Turistické zajímavosti:
- Dunajovická hora - 504 m.n.m. na vrcholku je kaple sv. Kříže a křížová cesta po vrcholu hory, možnost koupání v zatopeném kamenolomu.


TRASA 1106 – ZVÍKOV – LIŠOV- KŘIŽOVATKA POD BOROVÝM POTOKEM
(cca 10 km)
vede přes Zvíkov a Lišov  na křižovatku  s trasou 122  Nad Borovým potokem

Nenáročná trasa s nepatrnými převýšeními je vhodná pro rodinné výlety s dětmi.

Turistické zajímavosti:
- Lišov - kostel sv. Václava s farou
- Schwarzenberský špitál -  ze 17. století s  informačním centrem, muzeum F. M. Čapka, výstavní síní J. R. Schustera a galerií 
 - socha sv. Anny a sv. Jana Nepomuckého
  - Penzion U Vobrázků  -  muzeum psacích strojů (z Lišova směrem na Hůrky)
-  Za obcí Hůrky 1 km od křižovatky žluté a zelené turistické trasy, vlevo po zelené značce je  památný strom tzv. „Žižkův dub“
    

Trasa 1054 – HRDĚJOVICE – ŠEVĚTÍN (cca 16 km)
vede z Hrdějovic přes Hosín, Lhotice a Kolný do Ševětína

Nenáročná trasa s nepatrnými převýšeními je vhodná pro rodinné výlety s dětmi.

Turistické zajímavosti:
- u obce Lhotice zbytky bývalého antracitového dolu Etna
- Ševětín – Dubenský rybník s  možností koupání

 

Trasa 1243 – LIBNÍČ – SLOVĚNICE (cca 13 km)
vede z Libníče přes Jelmo, Větrník, Lišov a Hůrky do Slověnic

Středně náročná trasa s  převýšeními je vhodná pro rodinné výlety s dětmi.

Turistické zajímavosti:
- Libníč – kostel sv. Trojice z 18. století, vila Gabriela - architektonicky zajímavá stavba z 19. století, kde se scházely slavné osobnosti kultury
- Vrch Větrník – 568 m.n .m. na vrcholu betonový jehlan -  trigonometrický bod pro délkové měření střední Evropy
- Lišov - kostel sv. Václava s farou
- Lišov -  Schwarzenberský špitál -  ze 17. století s  informačním centrem, muzeum F. M. Čapka, výstavní síní J. R. Schustera a galerií socha sv. Anny a sv. Jana Nepomuckého
- Penzion U Vobrázků  -  muzeum psacích strojů (z Lišova směrem na Hůrky)

 

Turistické trasy 

Turistická trasa č.1

Putování krajem malíře J.R.Schustera  na  „Locus perennis“ (Věčné místo) (cca 6 km)

Tato vycházková trasa  je vedena po vyznačených turistických cestách. Začínáme  v Lišově na náměstí Míru, po modré turistické značce ulicí Tyršovou, okolo Kaple Panny Marie Lourdské, směrem k rybníku Koníř, kterým začíná soustava  3 rybníků. A to  rybníků Koníř,  Utopený a Maličký. Po hrázi Koníře pokračujeme po zelené značce lesní cestou  kolem pomníčku padlým v 1. světové válce. Odbočíme-li z trasy u tohoto pomníčku doleva, dostaneme se k rybníku Smíchovskému a k radioaktivní studánce. Vrátíme se zpět na zelenou. V lese mineme pozůstatky hrází zaniklých rybníků  a po značené cestě dojdeme  až k technické památce tzv. Locus perennis, což je základní  nivelační bod z  r. 1889. (Asi 0.5 km před tímto Věčným místem opustíme zelenou a půjdeme po červeném značení). Nad nivelačním bodem je postaven žulový pomník s latinským textem, který popisuje účel této stavby. Odtud se trasa vrací po červené turistické značce okolo rybníka Čekal zpět do Lišova.
Trasa je nenáročná a je vhodná pro pěší i cykloturisty.

 
Turistická trasa č.2

 „Lišovským prahem“
 
Trasa vede z  Lišova do Červeného Újezdce a přes Libnič zpět do Lišova ( cca 12  km)

Z Lišovského náměstí se vydáme po modré turistické značce do ulice Přívorka a dále směr Červený Újezdec. Opustíme obec Lišov a stoupáme prašnou úvozovou cestou na vrch Čánkov. V případě dobré viditelnosti vidíme na jihu celý Lišov a na východě i Třeboňskou pánev. Značená cesta pokračuje k  lesu. Po pravé straně cesty nad potokem, vzdáleným cca 500 m od cesty,  se nacházejí nepatrné zbytky zaniklé vesnice Příhořany či  Přívořany 
Značená cesta vede dále na vrchol vrchu Vlčí jáma. Cca 100 m  pod vrcholem nad lesní školkou je udržovaná studánka. Studánka je kryta  plechovou stříškou. 
Po osvěžení studenou vodou ze studánky se vrátíme na značenou cestu a pokračujeme až k rozcestí pod vrchem Vávra (526 m.n.m). Tam se pustíme  stále po modré vlevo k dalšímu rozcestí značených cest. Odtud půjdeme dále po zelené značené cestě směr Červený Újezdec (2,5 km). Asi po 250 m je mohylové pohřebiště, tzv. Pohanské hroby. Značená cesta nás dovede až do obce Červený Újezdec.
Dále pak jdeme po cyklotrase č. 122 (asfaltová cesta Č.Újezdec – Libnič) až k údolí potoka Dobrá voda (zde je návaznost na značené trasy  směr Mojský les – Borek), ale my se pustíme  vlevo po modré. Po cca 450 m dorazíme k dalšímu rozcestí, odkud vede žlutě značená cesta směr Lišov náměstí (5,5 km) a po této žluté pokračujeme. Přejdeme silnici a podél  objektu bývalých lázní, dnes Domova důchodců Libič, projdeme údolím, kde po levé straně uvidíme architektonicky zajímavou vilu Gabrielu a cca po 400 m  vstoupíme do lesa. Cesta lesem  vede kolem meandrujícího  potoka, který máme po  levé straně. V lese okolo cesty se nachází porosty chráněných rostlin.
Na křižovatce na můstku přes potůček nám po pravé ruce zůstává vrch Čakov ( 561 m.n.m.), my se pustíme do mírného stoupání vlevo po žluté.  Asi po  1 km po asfaltové silnici doprava – stále po žluté až na vrch Větrník 568 m.n.m
Vyjdeme z lesa a před prvním domem Lišova nás navede směrovka Čs. svazu turistů na  zajímavou technickou památku  - 11 m vysoký obelisk -  topografický měřičský bod I.řádu z r.1865.
Vrátíme se na silnici a dojdeme  po žluté zpět  do  města Lišov.
Trasa je nenáročná a je vhodná pro pěší i cyklo turisty.

 

Aktualizováno (Pondělí, 12 Říjen 2015 08:04)

 
Hledání
Dej Tip
Banner
Czechpoint
Banner
Úřední deska
Banner
Ztráty a nálezy