PostHeaderIcon Spolek seniorů Lišovska.z.s.

Spolek seniorů Lišovska.z.s.

Spolek seniorů Lišovska byl dne 7. 11. 2008 zaregistrován Ministerstvem vnitra. Z počátečních 57 zakládajícíhc členů se náš klub rozrostl na dnešních 148 členů. Spolek seniorů Lišovska z.s. je dobrovolné sdružení občanů bez rozdílu náboženství, politické příslušnosti, sdružující osoby, které mají zájem podporovat kulturní činnost, spolupráci mezi organizacemi a obyvatelstvem Lišovska.
Hlavním cílem spolku je organizování a práce při zajišťování kulturních a společenských akcí na podporu rozvoje dobrých vztahů mezi občany.
Členy klubu mohou být muži i ženy od dosažení důchodového věku, ale také invalidní důchodci, kteří ještě nedosáhli věku pro starobní důchod.
Činnost spolku je výhradně nepolitická. Zájem o členství v našem spolku seniorů stále roste, protože kulturní akce, besedy ale hlavně zájezdy, které jsou mezi našimi členy velice oblíbené přitahují a lákají mezi nás stále nové členy. Při výběru zájezdů a zajímavých míst, které chceme navštívit nám velice pomáhá paní Marta Lhotková. Každý zájezd doplňuje informacemi o navštíveném místě. Náš spolek se řídí plánem činnosti na celý na rok, který výbor předkládá vždy na své výroční členské schůzi. Tento plán podle potřeb nebo v návaznosti na nové návrhy svých členů doplňujeme. Plán naší činnosti každý rok zahrnuje také návštěvy divadelních představení. Organizujeme také besedy s lékaři nebo cestovateli  s promítáním diapozitivů ze zahraničních cest a putování. Každý rok připravujeme pro naše členy zájezdy po památkách v České republice, ale také zájezdy od zahraničí, hlavně sousedního Rakouska. Velice oblíbený je např. zájezd do solných lázní v rakouském Gmündu. V našem plánu nechybí ani přátelské posezení s restauraci s programem a hudbou.
Spolupracujeme s městskou knihovnou a kulturním zařízením Lišov. Navštěvujeme pořádané koncerty a výstavy obrazů a výtvarných prací. Účastníme se také Lišovských slavností, ale i na akcích ostatních lišovských organizací. Zdatnější senioři se scházejí každé úterý při pravidelných procházkách v okolí Lišova. Z nabídky divadelních představení vybíráme pro své členy zájezdy do Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, dále do divadla Panorama v Hluboké nad Vltavou nebo na otáčivé hlediště v Týně nad Vltavou.
V rámci akce "Okénko do světa" nám manželé Kolářovi připravili zajímavé besedy s promítáním diapozitivů ze svých cest jako např. Na kole západním Bengálskem, Indický oceán - ostrov Réunion, cesta do Nepálu.
Ze zájezdů po památlách, hradech a zámcích v České republice jsme připravili a uskutečnili např. tyto zájezdy: do Strakonic, Horažďovic, Hoslovický mlýn, Sušice, Velhartice, hrad Rabí, Novohradské hory, Kraví hora, muzeum Jílovice, Velehrad, hrad Buchlov, Kašperk, Hauswaldská kaple, Srní.
Zde je jen krátký výčet míst, které jsme již na našich zájezdech navštívili. Velmi oblíbené jsou zájezdy do zahraničí , především do Rakouska: zájezd hrady a kláštery Dolního Rakouska - Waidhofen, Raabs, Hardegg, klášter Göttweig, údolí Wachau, poutní místo Mariazell - jezero Erlaufsee, bazilika Pöstlingberg, Linec, největší náměstí na Dunaji.
Pravidelně také zveme na výroční členskou schůzi starostu města. Rádi se dozvídáme, co se v našem městě za minulý rok nového vybudovalo, změnilo nebo opravilo a jaké jsou plány radnice na příští rok. Samozdřejmě, že nás jako seniory také zajímá jak pokračuje jednání o výstavě obchvatu města Lišov. Také náš spolek seniorů má svoje plány do příštího roku a budeme se snažit, aby se nám je povedlo společnými silami splnit.

Předseda spolku:
Stanislav Faktor
Nová 602
Lišov

senior0003

Aktualizováno (Úterý, 23 Únor 2016 14:35)

 
Hledání
Dej Tip
Banner
Czechpoint
Banner
Úřední deska
Banner
Ztráty a nálezy
Banner