PostHeaderIcon Klub filatelistů

Klub filatelistů

Z iniciativy několika lišovských sběratelů známek, Václava Holuba, MuDr. Bedřicha Bezpalce, Václava Hellera, Františka Horčičky, Romana Irmiše a Karla Jehlíka, vznikl v lednu 1939 Klub filatelistů. Oficiální povolení vzniku bylo vydáno zemským úřadem již 25. října 1938. Jeho účelem bylo vzájemné doplňování sbírek, ale i šíření vědomostí v daném oboru a boj proti padělatelům známek. Roku 1946 byl předsedou klubu obvodní lékař MUDr. Bedřich Bezpalec, místostarostou František Horčička. Zejména Horčičkovou zásluhou začal klub pořádat v prostorách knihovny výstavy známek, připravil také příležitostní razítka a upomínkové nálepní listy s obálkami ke krajské manifestaci pro připojení Lužice k ČSR (9.9. 1945) a výstavním trhům nábytku v Lišově (10. – 17.7. 1947).
V roce 1970 založil někdejší předseda kroužek mladých filatelistů, mající podchytit zájem mládeže.
Velkým úspěchem klubu se stala krajská filatelistická výstava v Lišově roku 1982 a vydání poštovního razítka s motivem „Locus perennis“ k této příležitosti.
Poslední výstava se konala v roce 2013 v galerii Schwarzenberského špitálu u příležitosti 75. výročí založení klubu.
V současnosti má klub 8 stálých členů. Klub filatelistů se schází v prostorách městské knihovny podle potřeby (cca 1x měsíčně) na zprávu SMS předsedy klubu p. Petra Marka (tel: 724 501 492).
Přijďte mezi nás, uvítáme rádi nové členy.

Předseda klubu:
Petr Marek
Luční 748
Lišov

Aktualizováno (Úterý, 01 Březen 2016 07:30)

 
Hledání
Dej Tip
Banner
Czechpoint
Banner
Úřední deska
Banner
Ztráty a nálezy