PostHeaderIcon Český zahrádkářský svaz Lišov 1

Český zahrádkářský svaz Lišov 1

 Předchůdcem dnešních organizací Českého zahrádkářského svazu v Lišově (v současnosti existují tři) byl Okrašlovací spolek založený v roce 1897 za účelem okrašlování Lišova a okolí výsadbou stromků, zřizováním sadů a chráněním užitečného ptactva. Prvním starostou sdružení, které mělo 65 členů, byl zvolen Jindřich Kobrč. Členové vysázeli alej lip podél silnice k Budějovickému lesu, s podporou obce zřizovali chodníky a zajistili vysázení stromů kolem hlavní silnice. Snažili se o vybudování parku na náměstí, měli zájem na úpravě okolí kostela a městských ulic. Okrašlovací spolek působil do roku 1951.

V období po druhé světové válce lidé bydlící ve městech měli více volného času a začali rozvíjet své záliby. Jednou z nich bylo pěstování květin, zeleniny a ovoce na vlastních zahrádkách. Z podnětu Františka Kašpara se 31. července 1948 konala ustavující schůze zájemců o zahradničení a byl ustaven zahrádkářský spolek, jehož předsedou byl právě zvolen František Kašpar.

Úkolem spolku bylo navzájem si pomáhat při péči o zahrady. Jednotlivci jen těžko sháněli postřiky, hnojiva a jiné potřeby. Prostřednictvím organizace byl přece jenom snazší přístup k vybavení a materiálu. Sdružení také zakoupilo postřikovače a další techniku. Za asistence několika vyškolených členů byly prováděny postřiky a některé další práce, mimo to se nakupovaly stromky a jiné sazenice. Základní organizace pořádala pro své členy odborné přednášky, zájezdy na zahrádkářské výstavy a na kulturní památky. Zahrádkáři rovněž navázali na činnost okrašlovacího spolku a pomáhali s úpravou pietních míst ve městě i v okolí Lišova.

V roce 1974 vznikla druhá lišovská organizace zahrádkářů, jejichž primárním zájmem bylo vybudování zahrádek menšího rozsahu na vrchu Čánkov a nad rybníkem Čekalem. O pár let později vznikla další, v pořadí třetí organizace těch, kteří zahrádky vybudovali na třešňovce nad Čánkovem. Na těchto malých zahrádkách si majitelé vystavěli zahradní domky a vytvořili si tak letní sídla, která o dnech volna ožívají hraním dětí a prací zahrádkářů.

V současné době mají zahrádkáři možnost nakoupit si vlastní malou mechanizaci a tudíž nepotřebují společné velké stroje a zařízení. Každý si hospodaří a zajišťuje ochranu rostlin svými prostředky. Zahrádkářská soudržnost trvá však nadále.Hledáme cesty, jak porovnávat své výpěstky a svou práci. Po celý rok připravujeme řadu akcí. Oblíbená je výstava ovoce, zeleniny a květin, která je instalovaná u příležitosti svatováclavské lišovské poutě. Vystavené produkty jsou ukázkou pěstitelských úspěchů členů ČZS, významná část plodin pochází i od nečlenů,z nichž někteří se výstavy zúčastňují opakovaně. Výpěstky pak provoní chodby historické budovy bývalého schwarzenberského špitálu. Každoročně organizujeme dva zájezdy se zahrádkářskou tématikou doplněné poznáváním památek. Např. Na jaře 2014 jsme podnikli výpravu na úzení Středočeského kraje (japonská zahrada v Olešku, město Jílové u Prahy a Vojenské historické muzem v Lešanech), na podzim jsme absolvovali prohlídku vybraných památek Jindřichova Hradce a odpoledne podzimní zahrádkářskou výstavu na tvrzi Žumberk. Na přelomu zimy a jara pořádáme jednu odbornou přednášku. Všech jmenovaných akcí se mohou účastnit i nečlenové zahrádkářského svazu.

Členská základna nepatří k nejmladším. Oproti většině zahrádkářských organizací českobudějovického okresu se můžeme pochlubit tím, že do spolku přistupují noví členové.
Výbor MO ČZS Lišov I.


Předseda organizace:
Ing. Ladislav Bednář
třída 5. května 37
Lišov

Aktualizováno (Úterý, 24 Únor 2015 12:25)

 
Hledání
Dej Tip
Banner
Czechpoint
Banner
Úřední deska
Banner
Ztráty a nálezy