Lišovské slavnosti 2011

 

Stalo se již tradicí, že každý druhý zářijový víkend ožije Lišov  „svými slavnostmi“. Letošní rok to byl již 6. ročník a je možné konstatovat, že splnil naše očekávání a ve své návštěvnosti ji výrazně předčil. Skromně je nutno dodat, že kromě úsilí pořadatelů  na tom má největší zásluhu krásné babí léto. V rámci tradice ožilo lišovské náměstí, kde se konal hlavní kulturní program. Tady  se také prezentovaly lišovské spolky a školy. Ochutnali jsme vynikající koláčky našich seniorů, obdivovali výpěstky a vnímali dobře míněné rady našich zahrádkářů, mnozí si smlsli na medu či medovině od včelařů. Nechyběly  ukázky tradičního truhlářského řemesla, které předvádělo SOU Lišov, ani „Tomkova“ řezbářská dílna. Agentura Monika, která připravovala program na náměstí, zajistila bohatý a pestrý výběr kulturní nabídky pro všechny generace. Rodiče, prarodiče i  spolužáci opět mohli vidět na pódiu svoje nejmilejší, protože součástí programu bylo i vystoupení žáků Základní a mateřské školy Lišov pod vedením Mgr. Jaroslavy Veberové a Mgr. Ludvíka Šibřiny. Návštěvníci nakupovali u stánků s občerstvením i  s dárkovými předměty, ale mohli se zapojit  i do her pro děti a dospělé nebo si vyzkoušet  vaření po rožmbersku či některý z dobových tanců. Velkým a příjemným překvapením byl i noční ohňostroj a ohňová show. Právě zde jsme si jako pořadatelé uvědomili, o jak velký počet se nám návštěvníci slavnostní rozrostli, a tato skutečnost si vyžádala z naší strany i mimořádné bezpečnostní opatření. Ale asi se líbilo, protože stan na náměstí, který postavili lišovští hasiči pod vedením pana Václava Irmiše, žil ještě dlouho po půlnoci a lidé v něm vypadali spokojeně a vesele.
Doprovodné akce jsou kromě hlavního programu další důležitou součástí tradice. Ve Schwarzenberském špitále se vpodvečer slavností otevřelo hned několik výstav. Slavnostní vernisáž výstavy obrazů Pocta starým mistrům, jejímž spoluautorem byl již tradičně pan Josef Balek, svou atmosférou mile naladila všechny přítomné. Současně se otevřely i dvě výstavy v knihovně. První z nich, kterou připravila paní Romana Brtnová, ukazovala na historii kulturní památky Špitál a  obsahovala i ukázky z historického průzkumu, který zde provedl před dvěma lety p. Ing. Arch. Vladimír Musil. Velice zajímavou výstavu starých kronik Lišovska a kronik sboru pro občanské záležitosti shromáždila pro tento účel knihovnice paní Anna Maroušková a upravila ji spolu s kronikářkou města paní Jaroslavou Vyskočilovou.  Po celou dobu slavností  členové muzejní komise přivítali v těchto prostorách kolem pětistovky lidí. V dopoledních hodinách bylo podepsáno definitivní znění partnerské smlouvy mezi italským městem Varmo a Lišovem. Upravené podmínky smlouvy jistě přinesou oběma stranám v budoucnu užitek a prohloubí partnerství mezi občany obou měst, školami a různými zájmovými skupinami.  
Zdaleka největšímu zájmu se těšila doprovodná akce v prostorách zasedací síně radnice, kterou koordinovala paní PhDr. Květa Kubicová. Prezentace, která zde probíhala ukazovala  záměr města vybudovat či zrekonstruovat pro své občany nově náměstí. Rada města se v průběhu roku rozhodla oslovit  3 architektonické ateliéry a požádat je o zpracování studií nové podoby náměstí. Jejich autoři Ing. Arch. Martin Veber, City.Upgrade, A1 spol. s.r.o. představili své návrhy náměstí označené A, B, C. Z nich si občané mohli vybrat a zeptat se co je zajímá. Docela příjemný pocit sounáležitosti s budoucí podobou svého města získali všichni ti, kteří osobně hlasovali formou ankety pro některý z těchto návrhů.  Pro velký zájem jsme proto umístili studie do vestibulu radnice tak, aby anketa občanů mohla pokračovat. Ani to nestačilo projevenému zájmu občanů, a  proto bylo rozhodnuto umístit tyto prezentace na naše webové stránky s možností on line hlasování. Vyhodnocení ankety občanů bude uveřejněno obvyklým způsobem a poslouží k rozhodování o budoucí podobě náměstí.
O tom, že Lišovské slavnosti mají u našich občanů, návštěvníků města i podnikatelů dobré jméno, svědčí i vysoká návštěvnost a podpora sponzorů, kteří se na jejich financování podíleli částkou 136 367 Kč.                                                                                    
Letošní akci zajišťovala agentura Monika a upřímné poděkování patří nejen jí, ale  i kolegyním a spolupracovníkům a těm, kteří se podíleli na jejich zabezpečení, přípravě i propagaci.
 
 Bc. Zdeňka Perníková
vedoucí odboru  vnitřních věcí

 

 

 

Aktualizováno (Pondělí, 28 Listopad 2011 16:14)

 
Hledání
Dej Tip
Banner
Czechpoint
Banner
Úřední deska
Banner
Ztráty a nálezy