Kulturní dům je již po rekonstrukci otevřen. Více informací na telefonu 777 278 031, nebo emailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


Plán plesů v kulturním domě na rok 2019

19.1 Hasičský ples

25.1. Myslivecký ples

15.2. Sportovní ples

8.3. Sokolské Šibřinky

23.3. Ples Základní a Mateřské školy Lišov

3.3. Maškarní karneval pro děti

V říjnu letošního roku byly kompletně dokončeny stavební úpravy kulturního domu v Lišově, které probíhaly ve dvou na sebe navazujících etapách od měsíce května roku 2017. Zároveň byl povolen zkušební provoz, při kterém bude nutno zajistit a provést dle požadavku Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje měření hladiny hluku a intenzity osvětlení pro vydání konečného kolaudačního rozhodnutí. Celková cena stavebních úprav, interiérového vybavení, včetně gastro vybavení barů a kompletní audio - video techniky, činí cca 51 000 000 Kč bez DPH. Projekt první etapy byl též podpořen dotační částkou necelých 4 600 000 Kč z Operačního programu životního prostředí, poskytovatelem dotace je Ministerstvo životního prostředí ČR. Tato velká investice zahrnovala odvlhčení objektu, zateplení budovy, výměnu oken a dveří, nových rozvodů ústředního vytápění, dešťové a splaškové kanalizace, vodovodu, elektroinstalace a vzduchotechniky. Na tomto objektu došlo ke kompletní výměně střechy. Dále byly provedeny stavební úpravy vnitřního prostoru sálu, šaten, bývalé malé divadelní scény a sociálního zařízení. Přibyl zde také osobní výtah, který propojuje dvě nadzemní podlaží a kulturní dům se tak stal bezbariérovým. Dne 5. 11. 2018 proběhlo v nově zrekonstruovaném sálu kulturního domu ustavující zasedání zastupitelstva města a 27. 11. 2018 se mohli občané přesvědčit, jak se povedla vlastní rekonstrukce při dnu otevřených dveří. Byla zde možnost prohlédnout si celý kulturní dům, včetně sklepa s kotelnou a strojovnou vzduchotechniky a vidět také ukázky zvukové a světelné techniky. Nyní již může být po dvouleté pauze opět zahájena plesová sezona, kde Vás, naše občany, rádi uvítáme. 

 

 

Aktualizováno (Pátek, 11 Leden 2019 16:41)

 
Hledání
Dej Tip
Banner
Czechpoint
Banner
Úřední deska
Banner
Ztráty a nálezy
Banner