NOUZOVÝ STAV MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

V návaznosti na usnesení vlády č. 957, ze dne 30. 09. 2020, kterým vláda v souladu s článkem 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu coronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až písm. e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla o přijetí krizových opatření.

Podle ustanovení § 5 písm. c) a ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona, vláda České republiky s účinností ode dne 12. 10. 2020 od 00:00 hodin do dne 25. 10. 2020 do 23:59 hodin uložila orgánům veřejné moci a správním orgánům,

 

a)      aby v rámci svých pracovišť zavedly opatření spočívající v omezení rozsahu úředních hodin na 2 dny v týdnu v rozsahu 5 hodin v daném dni.

 

b)      dále aby upřednostňovaly písemný, elektronický či telefonický kontakt.

 

c)       aby příjem veškerých dokumentů od veřejnosti přijímaly pouze prostřednictvím pracoviště podatelny.

 

 

Na základě výše uvedeného bude Městský úřad Lišov mít stanoveny úřední hodiny takto:

Pondělí        7:00  -  12:00

Středa        12:30  -  17:30

 

Podatelna bude v provozu každý den v běžné pracovní době Městského úřadu.

Aktualizováno (Pátek, 09 Říjen 2020 11:18)

 
Hledání
Dej Tip
Banner
Czechpoint
Banner
Úřední deska
Banner
Ztráty a nálezy
Banner