V dubnu roku 2020 dokončila firma STRABAG a.s. práce na akci s názvem „Oprava povrchu komunikace Kolný – Ševětín. Jednalo se o opravu cca 2 km dlouhého úseku začínajícího u křižovatkového úseku silnice II/146 a končícího na lesním rozcestí zvaného „U Josefa“. Vzhledem k vysoké frekventovanosti osobními automobily a častému průjezdu zemědělských strojů byla komunikace ve velmi špatném technickém stavu. Stavební práce spočívaly v odstranění stávajícího krytu vozovky frézováním. Dále byla provedena pokládka vyrovnávací vrstvy z asfaltového betonu a následně na to pokládka obrusné vrstvy konstrukce vozovky. Součástí stavebních prací bylo dosypání krajnic recyklátem.

Město Lišov podalo v lednu žádost o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2020. Tato dotace byla schválena a z programu Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1. výzva pro rok 2020 obdrželo Město Lišov 1,5 milionu Kč. Celkové náklady na opravu komunikace činily 3,05 milionu Kč včetně DPH, z nichž 1,5 milionu Kč pokryla právě dotace Jihočeského kraje.

 

 
Hledání
Dej Tip
Banner
Czechpoint
Banner
Úřední deska
Banner
Ztráty a nálezy