Během měsíce dubna - června dokončila firma EUROVIA CS, a.s.  práce na akci s názvem „Obnova povrchu zpevněných ploch stávající komunikace, p.č. 2836/3,2836/2 a 2836/6, k.ú. Velechvín“. Jednalo se ostavební úpravy veřejně přístupné asfaltové vozovky o délce cca 790 m a šířce 3,50 m vedoucí jihozápadně od obce Velechvín, kde tato komunikace napojuje další cesty, jedná se o tzv. „Budějckou cestu.“ Došlo k odstranění náletových dřevin, vyčištění příkopů a byl zhotoven nový celistvý povrch vozovky. Na připravený podklad z obalovaného kameniva a štěrkodrtí byla provedena vrchní část skladby s konečnou obrusnou vrstvou asfaltobetonu. Následně byla po obou stranách provedena nová krajnice v šířce 0,50 m zpevněním štěrkové vrstvy k příkopu. Rovněž byla provedena kompletní oprava jednoho propustku.

Městu Lišov se  podařilo prostřednictvím MAS Hlubocko – Lišovsko o.p.s. získat na tuto akci prostředky z Programu rozvoje venkova, které poskytl Státní zemědělský intervenční fond, respektive Ministerstvo zemědělství ČR. Kompletní obnova této komunikace stála 1.784.045,-- Kč vč. DPH,  přičemž dotace by měla pokrýt 1.605.639,- Kč více zde

 
Hledání
Dej Tip
Banner
Czechpoint
Banner
Úřední deska
Banner
Ztráty a nálezy
Banner