Zážitkový den pro děti a rodiče - více informací zde

 

Projekt Režim Ukrajina pomůže firmám s dlouhodobým nedostatkem pracovníků

 


Od loňského roku probíhá pod ministerstvem průmyslu a obchodu pilotní projekt Ukrajina, který je zaměřen na zaměstnávání vysoce kvalifikovaných pracovníků z Ukrajiny.

Nový, aktuální a očekávaný projekt Režim Ukrajina je zacílený naopak na profese středně a nízko kvalifikované. Hospodářská komora České republiky je jedním z garantů tohoto projektu a má v případě splnění všech podmínek také prostřednictví vybraných krajských hospodářských komor právo zařadit žadatele do Režimu Ukrajina.„Zpracovali jsme pro podnikatele co nejstručnější a nejvýstižnější informace k tomuto projektu. Velmi rádi pomůžeme jak s administrací dokumentů, tak s případným zprostředkováním ukrajinských pracovníků,“ informoval ředitel Jihočeské hospodářské komory Luděk Keist.„Zaměstnavatelé musí nejprve neobsazené pracovní místo nabídnout prostřednictvím Úřadu práce občanům České republiky. Až tehdy, nebude-li volné pracovní místo ani po 30 dnech obsazené, bude pozice zařazena do centrální evidence volných míst pro zaměstnaneckou kartu, a tudíž jej bude možné nabídnout i uchazečům z Ukrajiny,“ sdělila Lenka Vohradníková, ředitelka oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory České Budějovice.Pokud má firma vytipované ukrajinské uchazeče a zašle na Jihočeskou hospodářskou komoru žádost, jejíž kompletní náležitosti lze najít na webu www.jhk.cz, komora bez prodlení žádost zpracuje a zašle na všechna dotčená ministerstva. Na základě podkladů a uvedeného telefonního kontaktu vyzve Generální konzulát ve Lvově ukrajinského uchazeče, aby se přímo ve stanovený čas dostavil na konzulát k pohovoru, a to se všemi potřebnými dokumenty. Pokud budou všechny tyto dokumenty v pořádku, bude za šedesát dnů rozhodnuto o udělení víza. „Za první měsíc podaly přes Hospodářskou komoru České republiky firmy žádosti na 120 ukrajinských uchazečů a u několika dalších žádostí řešíme chybějících podkladové materiály. V následujících měsících lze očekávat velký nárůst žádostí, neboť dotazů k tomuto projektu denně prudce přibývá. V případě zájmu o zařazení do projektu Režim Ukrajina by nás firmy měly kontaktovat co nejdříve, protože sledujeme velký zájem z celé České republiky a čas tedy bude, především z kapacitních důvodů na Generálním konzulátě ve Lvově, hrát významnou roli,“ zdůraznila Lenka Vohradníková.

 

Dotazy je možné zasílat na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 

Začínajícím podnikatelům podává pomocnou ruku Jihočeská hospodářská komora

Odhodlání začít podnikat je krokem k nezávislosti. Je to také velký skok do neznáma, na kterém je dobré mít svého průvodce. Takového společníka při startu do podnikání připravila Jihočeská hospodářská komora v podobě příručky pro začínající podnikatele s názvem „Jak začít podnikat“. 

Ze statistik, které vydala společnost CRIF vyplývá, že mladí se do podnikání nehrnou, a to z důvodu příliš velké byrokracie a nekomplexního umístění informací, které nejsou koncentrovány na jednom místě. Toto tvrdí i dvě pětiny začínajících podnikatelů. Dle jejich názoru nedisponují dostatečným množstvím informací potřebných k založení vlastního byznysu. Informace čerpají především od rodiny, známých a z internetu. Polovina z dotázaných uvedla absenci jakékoliv informace o podnikání ve škole, další třetina sice prvotní informace k byznysu ze školy má, nicméně je považuje za nedostatečné.

Jihočeská hospodářská komora je organizací, která sdružuje podnikatele v Jihočeském kraji. Podpořit podnikatele v jeho činnosti, je jedním z poselství Jihočeské hospodářské komory, která je připraví na začátky podnikání, dále jim doporučí, na jaké další instituce se lze obrátit, jaká je aktuální nabídka kurzů a vzdělávání pro podnikatele v Jihočeském kraji.

 „Obrací se na nás řada osob s různými dotazy týkající se podnikatelského prostředí. Ať už se jedná o stávající podnikatele, tak o lidi, kteří se svým podnikáním chtějí začít. Jelikož se u nás sdružuje čím dál více dotazů, které se týkají začátku podnikání, rozhodli jsme se připravit průvodce, který obsahuje souhrnný přehled o nejdůležitějších krocích při vstupu do podnikání,“ uvedl Luděk Keist, ředitel úřadu Jihočeské hospodářské komory. Začínajícím podnikatelům Jihočeská hospodářská komora nabízí další řadu zajímavých služeb, jako je například kurz Podnikatelské minimum, rekvalifikační kurz Základy podnikání či poskytuje asistence k zahájení podnikání a zároveň působí jako informační místo.

V Jihočeském kraji se otevírají začínajícím podnikatelům i další možnosti. Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o.p.s. například úspěšně realizuje již druhý ročník startupového kurzu IdeaSTART, který nabízí 80 hodin workshopů a konzultací se zkušenými mentory. Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. ve spolupráci s Jihočeským krajem zase pro změnu v letošním roce vyhlásil startupovou soutěž s názvem Jihoczech.

„U obou těchto aktivit je Jihočeská hospodářská komora partnerem. Naší snahou je rozšiřovat nabídku služeb v regionu, a to nejen prostřednictvím našich činností, ale i partnerstvím s dalšími regionálními institucemi. Jihočeská hospodářská komora nabízí všem firmám a zájemcům o podnikání informační servis. Zájemci se tak mohou dozvědět, co kdo v kraji nabízí za podnikatelské služby, jaké jsou podpory pro podnikání napříč všemi evropskými, národními i regionálními programy, a na které místo je ideální se obrátit. Nezavíráme tedy před firmami dveře. Pokud informaci nevíme okamžitě, tak jí zjistíme, ověříme a předáme,“ říká Luděk Keist a zdůrazňuje, že právě to je posláním hospodářských komor.

 

 Inspiraci k podnikání dnes můžeme najít všude kolem nás. Luděk Keist doplňuje, že jednou z nich může být i příručka Jak začít podnikat: „Je třeba si uvědomit, že podnikatel nezažívá nový úspěch každý den, čelí problémům, ale i těžkým výzvám na to ho nelze připravit žádnou sebeobsáhlejší knihou.

Příručku je možné si vyzvednout ve všech oblastních kancelářích Jihočeské hospodářské komory, ke stažení je na webových stránkách www.jhk.cz.

 

 

Tisková zpráva Jihočeské hospodářské komory I 24. 11. 2017

Díky projektu Režim Ukrajina se daří firmám realizovat zakázky

Jihočeské podniky přijali již na desítky zaměstnanců v rámci projektu Režim Ukrajina. Cílem tohoto projektu je umožnit českým firmám zaměstnávat středně a nízko kvalifikované ukrajinské pracovníky zrychleným režimem. Jihočeská hospodářská komora pomáhá s tímto projektem od začátku jeho spuštění. Jihočeské firmy projevili za dobu spuštění projektu o pracovníky z Ukrajiny velký zájem. Dokládají to i čísla. Od doby zahájení projektu Režim Ukrajina prošlo v rámci České republiky již přes 1300 žádostí o zaměstnání více jak 8000 uchazečů. V Jihočeském kraji projevilo o zahraniční pracovníky z Ukrajiny zájem přes 80 firem, kteří chtějí zaměstnat 1142 uchazečů. V celokrajském měřítku, kdy na jihu Čech pracuje přibližně 320 tisíc zaměstnanců, je to však zanedbatelné číslo. Poptávka firem po nových pracovnících je stále hluboce neuspokojována díky velmi nízké míře nezaměstnanosti v kraji.

„Situaci bohužel nezlepšuje fakt, že i přes urychlené řízení je stále proces schválení, a tedy i povolení k příjezdu do České republiky více jak půlroční. Je to způsobeno velkým zájmem, vysokou administrativou a nedostatečnou kapacitou velvyslanectví ve Lvově. Snahou je situaci zlepšit, nicméně v současné době je nutné konstatovat, že firma, která si dnes požádá o ukrajinského pracovníka si na něj počká minimálně do jara příštího roku,“ upozorňuje Luděk Keist, ředitel Jihočeské hospodářské komory.

Zkušenosti jihočeských firem i přesto podporují myšlenku projektu: „Máme na svých pracovištích již 13 pracovníků a jsme s nimi velmi spokojeni. Jejich zapojení do pracovního procesu bylo velmi rychlé. Pomohlo nám to samozřejmě doplnit volné kapacity a díky tomu je možné realizovat zakázky pro naše klienty. Uvítali bychom také pomoc s integrací těchto pracovníků, jako výuka češtiny, zajištění lékaře, vyřízení řidičského průkazu a mnohé další,“ sdělila Věra Vrchotová, ředitelka rozvoje lidských zdrojů MOTOR JIKOV Group a.s.

„Neustále monitorujeme potřeby firem a snažíme se na ně reagovat. I proto jsme se v rámci pracovní skupiny strategického plánu města České Budějovice začali letos na podzim věnovat právě systému pro integraci zahraničních pracovníků. Zmapovali jsme činnosti jednotlivých institucí a připravujeme společná řešení, jak firmám pomoci,“ uvedl Luděk Keist.

 

Jihočeská hospodářská komora v rámci projektu Režim Ukrajina nabízí:

- Přehledný manuál dostupný na stránkách www.jhk.cz (v sekci služby)

- Kontrolu všech požadovaných dokumentů

- Zaslání žádosti na všechna dotčená ministerstva

- Zaslání žádosti o zařazení společnosti do Režimu Ukrajina

S žádostmi či dotazy k Režimu Ukrajina je možné se obrátit na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: +420 387 699 312.

 

 

Soutěž Talenty pro firmy 2017

 

Neznámý úkol, věkový rozdíl, časový limit, ale třeba i fingované zranění člena týmu – s tím vším se museli vypořádat žáci v dalším ročníku technické soutěže Talenty pro firmy. Vítězem se stal tým KERN-LIEBERS CR, spol. s r.o., který tvořili tři žáci Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy Písek, tři žáci Základní školy Šindlovy Dvory a zástupce firmy jako vedoucí týmu. Jihočeského kola soutěže se zúčastnilo 11 týmů, z toho tři z Dolního Bavorska.

 

Zapojené firmy soutěž oceňují. „V dnešní době, kdy se zoufale snažíme obsadit technické profese, vítáme a podporujeme každý nápad, jak motivovat mladé lidi ke studiu na podobně zaměřených školách. Navenek to vypadá možná jako hraní, ale i práce v technických profesích je trochu jako trvalá hra. Mění se požadavky, parametry, člověk na sobě trvale pracuje. A když vidíme, s jakým zápalem se soutěžilo, máme naději, že časem se situace zlepší a o budoucnost technických oborů se nemusíme tolik bát,“ zdůraznila vedoucí personálního oddělení KERN-LIEBERS CR, spol. s r.o., Dagmar Valentová.

 

Nejdůležitější pro úspěch týmu je spolupráce věkově rozdílných členů. „My jsme se s páťáky sešli dvakrát před soutěží, abychom se seznámili a naučili se spolupracovat. Vytvořili jsme dvojice, ve kterých jsme pak pracovali i v soutěži,“ prozradil jeden z klíčů k úspěchu student druhého ročníku oboru informační technologie SPŠ a VOŠ Písek Jakub Pavelka. Tým se velmi dobře vyrovnal i s fingovaným zraněním jednoho z žáků: „Trochu nás to zaskočilo, dostal to za úkol od organizátorů. Na ruku mu dali falešnou krev a několikrát nám opakoval, že asi omdlí. Nezdálo se nám to, ale museli jsme situaci stejně vyřešit,“ zdůraznil spolužák Jakuba Pavelky Pavel Štěpánek.

 

Vítězný tým postoupil do celorepublikového kola, které se bude konat v dubnu 2018 v Praze.

 

„Loňský ročník 2016 navštívili zástupci z Dolního Bavorska, které koncept soutěže zaujal na tolik, že jsme letos společně s partnerem z Dolního Bavorska Schulverband Mittelschule Hengersberg připravili soutěž, která měla přeshraniční rozměr,“ sdělil Luděk Keist, ředitel Jihočeské hospodářské komory, jež je spolu s Jihočeskou společností pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. organizátorem akce a doplnil, že letos se soutěž konala již po třetí a její moto bylo „NÁPAD-ZRUČNOST-ZÁBAVA“.  V soutěži Talenty pro firmy měly své týmy zastoupené firmy z Jihočeského kraje: Robert Bosch spol. s r. o., BRISK Tábor a.s., E.ON Česká republika, s.r.o., EGE, spol. s r.o., Groz-Beckert Czech s. r. o., Jihostroj a.s., KERN-LIEBERS CR spol. s r.o., MOTOR JIKOV Group a.s. a firmy z Dolního Bavorska: Gemeinde Röhrnbach, Komax SLE GmbH & Co. KG Grafenau, Webasto.

 

Soutěž se konala pod záštitou hejtmanky Jihočeského kraje Ivany Stráské, primátora statutárního města České Budějovice Jiřího Svobody a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Akce byla realizována za finančního přispění statutárního města České Budějovice a z Dispozičního fondu programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.

 

 

Internet věcí pomáhá firmám zvýšit jejich konkurenceschopnost

 

Ovládání moderních zařízení na dálku prostřednictvím internetu? Dříve něco zcela nepředstavitelného, dnes realita řady domácností. Přitom se již nejedná jen o běžné denní standardy jako je regulace tepla či osvětlení, ale hovoříme o zcela novém směru. Technologie dospěly do té fáze, že jsme schopni například sledovat odběr plynu domácností. „V případě, kdy aktuální spotřeba plynu překročí stanovený limit, uživatel obdrží upozornění, aby mohl danou situaci včas vyřešit“, uvedl obchodní manažer společnosti SimpleCell Networks a.s. Tomáš Poláček, který byl jedním z řečníků workshopu, který pořádala Jihočeská hospodářská komora za účelem vzdělávání malých a středních podniků v problematice Průmyslu 4.0.

„Mezi firmami je o tato témata velký zájem. Řada z nich si uvědomuje, že je třeba držet krok s konkurencí. Sběr dat a jejich následné vyhodnocování může přinést firmě úspory, snížit zmetkovitost či urychlit firemní procesy,“ uvedla Šárka Bělohlavová, manažerka projektu Pohraniční region 4.0 – společně.digitálně.utvářet, jehož cílem je informovat a podporovat právě malé a střední podniky při přecházení na digitalizaci procesů v podniku.

Internet věcí je jeden ze základních prvků Průmyslu 4.0. V globální síti, kde jsme všichni připojeni přes internet, začínají být díky sběru dat připojené i věci. Signál operátorů provozující sítě pro internet věcí pokrývá dle statistik téměř celou Českou republiku. Šárka Bělohlavová sdělila, že účastníci workshopů se mohou seznámit i s aktuální situací a možnostmi, které jim trh nabízí: „Například společnost SimpleCell Networks, provozovatel sítě SIGFOX, která v současné době pokrývá až 95 procent české populace. Síť přitom lze využít mimo jiné i v případě parkovacích senzorů, odečtů vodoměrů, zabezpečování zásilek, sledování naplněnosti kontejnerů, sledování výšky vodních toků, detekce koncentrace CO2 ve školách, požární detektory, včelí úly a mnoho dalších.“

Pro propojení věcí s internetem lze využít jak drátové, tak bezdrátové řešení. Bezdrátové řešení je považováno za jednodušší variantu. Využitím bezdrátového přenosu dat a internetu mají firmy, města, ale i hotely své zařízení a prostředí kolem sebe neustále pod kontrolou. „Díky vhodnému měření a sledování potřebných veličin docílí uživatelé nejen výrazných úspor času a energií, ale nemusí se bát ani o svá zařízení, či zaměstnance“, přiblížil na workshopu Radek Gutwirth, jednatel společnosti Dorean DG, a.s., která poskytuje síť LoRa.

Díky přeshraničnímu projektu Pohraniční region 4.0 – společně.digitálně.utvářet, který je financován z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020, pořádá Jihočeská hospodářská komora workshopy, s cílem informovat malé a střední podniky o možnostech, které nabízí implementace prvků Průmyslu 4.0. To však neznamená, že se do projektu nemohou zapojit i velké firmy, právě naopak, to oni jsou jedním z klíčových hráčů, jež přinášejí řadu zkušeností. Další ze série workshop proběhne 25. ledna 2018 tentokrát se zaměřením na kolaborativní robotiku.

Více o projektu se mohou zájemci dozvědět na webových stránkách projektu www.pohranicniregion.cz či přímo na Jihočeské hospodářské komoře.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizováno (Čtvrtek, 18 Leden 2018 13:49)

 
Hledání
Dej Tip
Banner
Czechpoint
Banner
Úřední deska
Banner
Ztráty a nálezy
Banner